Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 12/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, triển khai Kết luận số 01-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng. Tham dự các điểm cầu Trung ương có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Tỉnh ủy, Thành ủy, Ban cán sự đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội của Trung ương và địa phương; các đồng chí cán bộ chuyên trách thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và 323 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu đã có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của các ngành, các địa phương trong toàn quốc giai đoạn 2016-2021.

Hội nghị được tổ chức kết nối trực tuyến với điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội; các điểm cầu Trung ương và hơn 6000 điểm cầu trực tuyến trong toàn quốc. Đảng bộ Tổng cục Thống kê (TCTK) tham dự tại điểm cầu trụ sở TCTK.

Tại điểm cầu TCTK, tham dự Hội nghị có Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương; các đồng chí Phó Tổng cục trưởng Phạm Quang Vinh, Nguyễn Trung Tiến và các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cùng Toàn thể cấp ủy, đảng viên của đảng bộ bộ phận và các chi bộ thuộc Đảng bộ TCTK.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu của Tổng cục Thống kê

Trình bày báo cáo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho biết: 5 năm qua, thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đạt được nhiều kết quả quan trọng, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu, từng bước trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên, tạo ra những thay đổi tích cực trong toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội.

Hội nghị đã công bố quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của các ngành, các địa phương trong toàn quốc giai đoạn 2016-2021.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta là vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc; Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam; Anh hùng giải phóng dân tộc; Người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực; Danh nhân văn hóa thế giới, người đã đi xa nhưng di sản của người để lại cho Đảng ta, Nhân dân ta là vô cùng to lớn, đồ sộ và quý giá. Đó là thời đại Hồ Chí Minh, sự nghiệp Hồ Chí Minh, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Một tấm gương sáng ngời để chúng ta thường xuyên học tập và noi theo. Người là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, kết tinh rạng ngời về đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại… Tinh thần tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh là tài sản vô giá của Đảng ta, Nhân dân ta và đất nước ta, soi sáng sự nghiệp cách mạng, dẫn dắt mỗi bước đi lên và thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh là việc làm rất cần thiết, là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên không thể thiếu đối với toàn Đảng, toàn dân ta, trước hết là các tổ chức Đảng, các cơ quan nhà nước, cán bộ, đảng viên trong tu dưỡng rèn luyện, cống hiến phục sự đất nước, phục vụ Nhân dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã phân tích rõ về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đánh giá cao những kết quả qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân tiên tiến điển hình thực sự tạo sức lan tỏa trong xã hội, khơi dậy tình cảm, động lực, tinh thần yêu nước, ý thức tự cường dân tộc và mong muốn công hiến phụng sự đất nước trong mọi tầng lớp xã hội, cổ vũ toàn thể Nhân dân ta kiên định hăng hái phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu độc lập dân tộc, gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Buổi chiều cùng ngày, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng – Chuyên đề năm 2021. Với nội dung chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc./.

BBT