Hội nghị trực tuyến về Thực hành thống kê năm 2021

Do dịch bệnh Covid, Hiệp hội Thống kê Mỹ đã quyết định tổ chức Hội nghị Thực hành thống kê năm 2021 (CSP 2021) theo hình thức trực tuyến, từ ngày 17 đến 19 tháng 2 năm 2021.

Đối tượng tham dự Hội nghị ​​bao gồm các nhà thống kê, nhà phân tích dữ liệu, nhà nghiên cứu và nhà khoa học tham gia vào phân tích thống kê, thiết kế và tư vấn. Họ có thể giảng dạy, tham gia nghiên cứu và thực hiện các nhiệm vụ hành chính, nhưng vai trò chính trong công việc của họ là thực hành thống kê.

Mục tiêu của Hội nghị là cung cấp cho những người tham gia cơ hội học hỏi các phương pháp thống kê mới và các thực tiễn tốt nhất trong phân tích, thiết kế, tư vấn và lập trình thống kê. Hội nghị được tổ chức nhằm giúp các nhà thống kê nâng cao khả năng tư vấn và hỗ trợ khách hàng và tổ chức giải quyết các vấn đề trong thế giới thực. Cụ thể:

– Tìm hiểu các kỹ thuật thống kê áp dụng cho công việc của chính mình với tư cách là một nhà thống kê ứng dụng.

– Học cách giao tiếp tốt hơn với khách hàng.

– Tìm hiểu cách tạo tác động tích cực đến tổ chức của mình.

Ngoài ra, CSP 2021 còn cung cấp các khóa học, hướng dẫn, một diễn giả nổi bật, các phiên đồng thời, các phiên áp phích, một phiên bế mạc, các cuộc triển lãm và hơn thế nữa.

Nội dung chi tiết chương trình của Hội nghị xem tại https://ww2.amstat.org/meetings/csp/2021/onlineprogram/index.cfm

Lan Phương (dịch)

Nguồn: https://ww2.amstat.org/meetings/csp/2021/index.cfm