Hội nghị về Dữ liệu lớn cho Ước lượng khu vực nhỏ (SAE2020)

Hội nghị về Dữ liệu lớn cho Ước lượng khu vực nhỏ năm 2020 (SAE2020) được tổ chức tại Trường Đại học Naples Federico II từ ngày 6-8/7/2020. SAE2020 là hội nghị mới nhất trong một loạt các hội nghị để đánh giá thực trạng phát triển và sử dụng phương pháp khu vực nhỏHội nghị sẽ bao gồm các bài thuyết trình trong các phiên mời và các cuộc nói chuyện của hai diễn giả chính (Giáo sư Graham Kalton và Giáo sư J. Sunil Rao).

Mục đích chính của cuộc họp được đề xuất là đánh giá thực trạng phát triển và sử dụng phương pháp khu vực nhỏ. Ban tổ chức hy vọng cuộc họp này sẽ đóng vai trò là cầu nối giữa các nhà thống kê, nhà khoa học máy tính, kỹ sư và học viên làm việc về ước lượng khu vực nhỏ trong các học viện, cơ quan tư nhân và chính phủ. Cuộc họp này sẽ mang đến cho các nhà nghiên cứu cơ hội tìm hiểu về các kỹ thuật ước lượng khu vực nhỏ hiện đại từ các chuyên gia trong lĩnh vực này.

Như đã biết, việc lập kế hoạch và đánh giá các chương trình của chính phủ thường yêu cầu truy cập vào một loạt các số liệu thống kê liên quan đến kinh tế – xã hội, môi trường, sức khỏe của quốc gia và địa phương. Tuy nhiên, nhu cầu thống kê ngày càng tăng liên quan đến các khu vực địa lý nhỏ hơn, trong khi dữ liệu quá thưa thớt để phục vụ các phương pháp ước lượng tiêu chuẩn thường được sử dụng ở cấp quốc gia. Số liệu thống kê chính thức của ‘khu vực nhỏ’ này thường xuyên được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm đánh giá phúc lợi kinh tế của một quốc gia, đưa ra các chính sách công và phân bổ ngân sách trong các chương trình khác nhau của chính phủ. Với sự phát triển nhanh chóng của phương pháp điều tra, các cơ quan chính phủ khác nhau hiện đang tìm cách kết hợp dữ liệu điều tra quốc gia với nhiều dữ liệu có cấu trúc và không cấu trúc, bao gồm cả hành chính, hồ sơ tổng điều tra và Dữ liệu lớn để tạo ra số liệu thống kê khu vực nhỏ đáng tin cậy. Lĩnh vực nghiên cứu ước lượng khu vực nhỏ đang nhanh chóng mở rộng để đáp ứng nhu cầu này, và liên tục giải quyết các vấn đề thực tế đang thách thức về mặt lý thuyết. Một số chủ đề chính của Hội nghị, gồm:

 1. Ước lượng khu vực nhỏ trong thống kê chính thức
 2. Ước lượng khu vực nhỏ sử dụng nguồn dữ liệu lớn
 3. Phương pháp tiếp cận không gian và hình ảnh vệ tinh trong Ước lượng khu vực nhỏ
 4. Khoa học tính toán cho Ước lượng khu vực nhỏ
 5. Học máy cho Ước lượng khu vực nhỏ
 6. Học thống kê cho Ước lượng khu vực nhỏ
 7. Chữ ký số phương tiện truyền thông xã hội và Ước lượng khu vực nhỏ của chỉ số xã hội
 8. Dữ liệu được ẩn danh và dữ liệu di động được tổng hợp cho Ước lượng khu vực nhỏ
 9. Ước lượng khu vực nhỏ cho các chỉ số giáo dục và đặc điểm hộ gia đình
 10. Ước lượng khu vực nhỏ và dữ liệu lớn trong bản đồ nghèo
 11. Phương pháp Ước lượng khu vực nhỏ cho dữ liệu chuỗi thời gian
 12. Phương pháp Ước lượng khu vực nhỏ gián tiếp
 13. Thống kê Bayes cho Ước lượng khu vực nhỏ
 14. Ước lượng khu vực nhỏ sử dụng mô hình hỗn hợp / mô hình đa cấp
 15. Mô hình tuyến tính tổng quát cho Ước lượng khu vực nhỏ
 16. Suy luận dựa trên mô hình cho Ước lượng khu vực nhỏ
 17. Phương pháp phi tham số cho Ước lượng khu vực nhỏ
 18. Những phát triển trong ước lượng phương sai chọn mẫu dựa trên thiết kế
 19. Những công thức ước lượng tổng hợp cho Ước lượng khu vực nhỏ
 20. Ước lượng khu vực nhỏ cho các điều tra lặp
 21. Phương pháp thống kê vững cho Ước lượng khu vực nhỏ
 22. Lựa chọn và kiểm tra các mô hình Ước lượng khu vực nhỏ
 23. Những tiến bộ mới (sự phát triển, thách thức) trong điều tra chọn mẫu
 24. Các chủ đề khác liên quan đến Ước lượng khu vực nhỏ
 25. Các ứng dụng

Chi tiết thông tin về Hội nghị xem tại địa chỉ: https://sae2020.org/index.html

Vân Anh (lược dịch)

Nguồn: https://sae2020.org/index.html