Hội nghị về hợp tác phát triển giữa Tổng cục Thống kê với các tổ chức quốc tế năm 2013

Chiều ngày 30/01,2013, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội nghị về hợp tác phát triển với các tổ chức quốc tế. Ô. Đỗ Thức, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị, về phía TCTK có Ô. Nguyễn Bích Lâm – Phó Tổng cục trưởng TCTK; B. Trần Thị Hằng – Phó Tổng cục trưởng TCTK; Lãnh đạo các Vụ, Viện và các đơn vị trực thuộc cơ quan TCTK. Về phía các tổ chức quốc tế có đại diện của UNDP, UNFPA, WB, IMF, FAO, JAICA, EU, UNHABITAT và đại diện đại sứ quán một số nước.

Hội nghị nhằm hỗ trợ thực hiện Chiến lược Phát triển Thống kê Việt Nam 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030 (VSDS) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2011 (QĐ 1803/QĐ-TTg). Tại Hội nghị này, các đại biểu tập trung vào những nội dung: (1) Thông báo tóm tắt kết quả thực hiện công tác thống kê trong năm của Ngành; và Kết quả thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam; (2) Kết quả thực hiện các hoạt động của các Dự án hỗ trợ cho TCTK trong năm 2012; (3) Thảo luận về Điều khoản tham chiếu (TOR) của Nhóm Đối tác giữa TCTK và các Nhà tài trợ, kế  hoạch công tác chung của các Dự án, và các vấn đề liên quan khác.

Đại diện của các tổ chức quốc tế đánh giá cao nỗ lực của TCTK trong việc thực hiện Chiến lược Thống kê. Các đại biểu thống nhất cho rằng Chiến lược Thống kê được triển khai thực hiện một cách bài bản từ việc tổ chức quảng bá Chiến lược đến việc giám sát, đánh giá thực hiện các hoạt động của Chiến lược. Năm đầu tiên thực hiện Chiến lược đã đạt được những kết quả đầu ra rất ấn tượng. Đây là tín hiệu rất khả quan đối với Thống kê Việt Nam. Các tổ chức quốc tế sẽ tiếp tục đồng hành cùng TCTK trong quá trình thực hiện Chiến lược Thống kê.

Ghi nhận tầm quan trọng của sự đóng góp và hỗ trợ của các nhà tài trợ, các tổ chức quốc tế, các đối tác phát triển trong quá trình thực hiện Chiến lược và tính hiệu quả trong hoạt động của cơ chế Nhóm tư vấn trước đây, TCTK mong muốn tiếp tục duy trì và đẩy mạnh cơ chế phối hợp tương tự như Nhóm tư vấn thông qua việc chính thức thành lập Nhóm đối tác phát triển giữa TCTK và các Nhà tài trợ.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Ông Đỗ Thức – Tổng cục trưởng TCTK –  phát biểu khai mạc Hội nghị và trình bày Thông báo tóm tắt kết quả thực hiện công tác thống kê trong năm của Ngành

Ông Nguyễn Văn Đoàn – Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê – Trình bày kết quả thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam và kết quả thực hiện các hoạt động của các Dự án hỗ trợ cho TCTK trong năm 2012

Bà Trần Thị Hằng – Phó Tổng cục trưởng TCTK – phát biểu tại Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Đoàn Dũng