Hội nghị về Kết quả đánh giá giữa kỳ thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Sáng ngày 19 tháng 07 năm 2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) tổ chức Hội nghị về “Kết quả đánh giá giữa kỳ thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê (CLPTTK) Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030”, nhằm công bố những kết quả đạt được và tiến độ thực hiện chín chương trình hành động; đồng thời xác định những khó khăn, vướng mắc gặp phải trong 5 năm đầu thực hiện CLPTTK.

Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng, Tổng cục Thống kê (TCTK), Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương chủ trì Hội nghị. Tới dự Hội nghị có các thành viên trong Ban chỉ đạo Trung ương, các thành viên trong Tổ thư ký giúp việc Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện CLPTTK, các đại biểu đến từ các bộ, ngành, như: Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Dân tộc, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc TCTK, đại diện lãnh đạo Cục Thống kê TP. Hà Nội, Phú Thọ, Bắc Ninh và công chức, viên chức Viện Khoa học Thống kê (KHTK).

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị, ông Nguyễn Bích Lâm nhấn mạnh vai trò quan trọng của CLPTTK. Sau 5 năm triển khai thực hiện CLPTTK, TCTK tiến hành đánh giá giữa kỳ để xác định kết quả đạt được các mục tiêu, tiến độ thực hiện chín chương trình hành động, đồng thời tập trung làm rõ những điểm còn tồn tại yếu kém và giải pháp thực hiện.

Nội dung chính của Hội nghị: (1) Trình bày các báo cáo, gồm: Báo cáo “Tổng quan quá trình triển khai thực hiện CLPTTK Việt Nam” và báo cáo “Kế hoạch triển khai thực hiện CLPTTK Việt Nam giai đoạn 2” do ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng TCTK, Tổ trưởng Tổ thư ký, thành viên Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện CLPTTK trình bày; báo cáo “Đánh giá giữa kỳ thực hiện CLPTTK Việt Nam”, do ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện KHTK, thành viên thường trực Ban chỉ đạo Trung ương trình bày, tài liệu Hội nghị được đăng tải tại địa chỉ: https://goo.gl/c5wtU8; (2) Thảo luận, các ý kiến tập trung thảo luận một số vấn đề chính như: Tính phù hợp của các kết quả đánh giá CLPTTK giữa kỳ; những khó khăn, vướng mắc các đơn vị gặp phải; hiệu quả thực hiện các chương trình hoạt động CLPTTK, những chuyển biến cụ thể tại đơn vị sau 5 năm thực hiện CLPTTK; sự phù hợp của CLPTTK trong bối cảnh hiện nay. Đặc biệt đa số các ý kiến đều đánh giá cao và nhất trí về các nội dung đánh giá giữa kỳ và cho rằng các hoạt động CLPTTK là phù hợp. Một số ý kiến nêu lên những khó khăn trong công tác thực hiện CLPTTK liên quan đến các vấn đề như: Nguồn nhân lực, nguồn kinh phí, xếp ngạch bậc thống kê, sự thống nhất về thời hạn báo cáo, biểu mẫu báo cáo… Một số ý kiến nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng công tác thống kê, đặc biệt chú trọng đào tạo và bồi dưỡng công tác phân tích và dự báo thống kê. Đồng thời đại diện các bộ, ngành bày tỏ mong muốn TCTK tăng cường hỗ trợ các bộ, ngành về chuyên môn nghiệp vụ và đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực thống kê bộ, ngành.

Kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương đánh giá cao việc thực hiện đánh giá giữa kỳ CLPTTK Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Viện KHTK tiếp tục chủ trì và phối hợp với các bộ, ngành cập nhật kết quả thực hiện và rà soát kế hoạch thực hiện CLPTTK theo chín chương trình hành động trong bối cảnh hiện nay, trên cơ sở đó biên soạn báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ.

Một số hình ảnh Hội nghị

Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị

Ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Thành viên Ban chỉ đạo Trung ương, Tổ trưởng Tổ thư ký trình bày báo cáo

Ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng viện Khoa học Thống kê, Thành viên thường trực Ban chỉ đạo Trung ương trình bày báo cáo

Toàn cảnh Hội nghị

Minh Ánh