Hội nghị về khoa học dữ liệu, thống kê và trực quan hóa (DSSV 2022)

Hội nghị về Khoa học dữ liệu, thống kê và trực quan hóa (DSSV 2022) dự kiến được tổ chức từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 6 năm 2022 tại Đại học Quốc gia Cheng Kung, Đài Nam, Đài Loan (Trung Quốc). Hội nghị được tổ chức nhằm tập hợp các nhà nghiên cứu và thực hành quan tâm đến sự tác động của thống kê, khoa học máy tính và trực quan hóa dữ liệu, đồng thời xây dựng cầu nối giữa các lĩnh vực này để nghiên cứu liên ngành. Hội nghị là nối tiếp của chuỗi các hội nghị DSSV thành công được tổ chức dưới sự tài trợ của Hiệp hội Máy tính Thống kê quốc tế (IASC).

 Hội nghị sẽ tạo ra một diễn đàn để thảo luận về những tiến bộ và những ý tưởng mới nổi trong các lĩnh vực khác nhau. Hội nghị cũng khuyến khích các cuộc tiếp xúc và thảo luận không chính thức giữa những người tham gia. Do đó, các bài thuyết trình nên hướng tới đối tượng khoa học rộng và có thể bao gồm các chủ đề như: học máy và học thống kê, trực quan hóa và diễn đạt dữ liệu, cơ sở hạ tầng dữ liệu lớn và phân tích, tương tác, máy tính nâng cao và các chủ đề quan trọng khác.

Để khuyến khích sự tham gia của các nhà nghiên cứu trẻ, Ban tổ chức của DSSV 2022 sẽ trao giải thưởng cho các bài thuyết trình áp phích xuất sắc dựa trên số lượng truy cập áp phích. Những người chiến thắng sẽ được công bố vào phiên bế mạc của hội nghị và sẽ nhận được chứng chỉ tuyên bố đóng góp của mình.

Thông tin chi tiết xem tại: https://iasc-isi.org/dssv2022/

Phạm Hạnh (lược dịch)

Nguồn: https://iasc-isi.org/dssv2022/