Hội nghị về Thực hành thống kê năm 2018

Hiệp hội Thống kê Mỹ tổ chức Hội nghị về Thực hành thống kê năm 2018, từ ngày 15 đến 17 tháng 2 năm 2018 tại Thành phố Portland, tiểu bang Oregon, Mỹ.

Hội nghị về Thực hành thống kê năm 2018 nhằm nhóm họp hàng trăm người làm thực tế thống kê và các nhà khoa học về dữ liệu, trong đó có các nhà phân tích dữ liệu, các nhà nghiên cứu và các nhà khoa học – những người tham gia trong việc ứng dụng thống kê để giải quyết các vấn đề thực tế hàng ngày.

Mục tiêu của Hội nghị là cung cấp cho những người tham dự cơ hội để học hỏi các phương pháp thống kê mới và những thực hành tốt nhất về phân tích, thiết kế, lập trình và tư vấn thống kê. Hội nghị được thiết kế tập trung vào hỗ trợ các nhà thống kê ứng dụng nâng cao khả năng tư vấn và giúp đỡ khách hàng và tổ chức, để giải quyết các vấn đề của thế giới thông qua việc:

 • Học được các kỹ thuật thống kê để áp dụng trong công việc của một nhà thống kê thực hành
 • Học được cách làm thế nào để giao tiếp tốt hơn với khách hàng
 • Học được cách làm thế nào để có tác động tích cực đối với tổ chức.

Chương trình Hội nghị về Thực hành thống kê năm 2018, bao gồm các khóa học, hướng dẫn, một phiên họp toàn thể, các phiên họp chuyên đề, các phiên thảo luận có hướng dẫn tập trung và sáng tạo, một phiên họp bế mạc, triển lãm và các hoạt động khác.

Hội nghị tập trung vào bốn nội dung chính:

Nội dung 1: Truyền thông, Hợp tác và Phát triển nghề nghiệp

Mục tiêu của nội dung này là giúp những người tham gia Hội nghị phát triển các kỹ năng và cách đánh giá nhằm nâng cao hiệu quả cá nhân và chuyên môn như các nhà thống kê và tăng cường ảnh hưởng đối với tổ chức như các nhà quản lý, lãnh đạo, chiến lược gia, chuyên gia tư vấn hay cộng tác viên.

Các bài trình bày giúp cho những người tham gia có thể quay trở lại làm việc với những ý tưởng, kỹ thuật và chiến lược mới nhằm nâng cao khả năng đảm nhận các vị trí lãnh đạo, giao tiếp một cách hiệu quả, tạo mối quan hệ nghề nghiệp hiệu quả, phát triển và nâng cao sự nghiệp của mình.

Các bài trình bày cho phép người tham gia trở lại làm việc với những ý tưởng mới, kỹ thuật và chiến lược để nâng cao khả năng đảm nhận vai trò lãnh đạo, giao tiếp hiệu quả, tạo mối quan hệ nghề nghiệp hiệu quả, phát triển và nâng cao sự nghiệp của họ.

Các chủ đề trong nội dung này, bao gồm:

 • Tác động và ảnh hưởng đối với tổ chức
 • Lãnh đạo và quản lý
 • Cố vấn
 • Giao tiếp hiệu quả
 • Trình bày kết quả thống kê cho những người không phải là các nhà thống kê
 • Các thực hành tốt nhất trong việc tư vấn và hợp tác
 • Phát triển và nâng cao nghề nghiệp
 • Đạo đức thống kê

Nội dung 2: Xây dựng mô hình và phân tích dữ liệu

Mục tiêu của nội dung này là cung cấp cho những người tham dự, kiến thức thực tiễn về xây dựng mô hình và phân tích dữ liệu dưới nhiều hình thức khác nhau thông qua việc áp dụng các phương pháp thống kê hiện đại. Các phương pháp trình bày nên sử dụng các ví dụ phân tích dữ liệu minh họa được thực hiện trên một số phần mềm thống kê và có thể tập trung vào nhiều loại dữ liệu với các cách ứng dụng khác nhau.

Các bài trình bày bao gồm các thông tin có liên quan đến một số lượng lớn các nhà thống kê ứng dụng đang làm việc trong các lĩnh vực khác nhau.

Các chủ đề trong nội dung này bao gồm:

 • Xây dựng mô hình
 • Suy diễn thống kê
 • Dự báo thống kê

Nội dung 3: Dữ liệu lớn và Khoa học về dữ liệu

Dữ liệu lớn và khoa học về dữ liệu hiện đang được quan tâm hàng đầu trong thực hành thống kê và đòi hỏi một tập hợp các kỹ năng phức tạp về tin học, thống kê và giao tiếp. Nội dung này của Hội nghị nhằm giúp những người tham gia đang làm việc trong các lĩnh vực này ứng dụng các phương pháp tiên tiến để giải quyết các vấn đề về suy diễn, dự báo, ra quyết định, phân loại, và các vấn đề về nhận dạng mô hình từ các dữ liệu cực kỳ lớn, bất quy tắc và phức tạp.

Các bài trình bày liên quan đến nội dung này sẽ bao gồm các ứng dụng của dữ liệu lớn; tổng quan / khảo sát các công cụ phương pháp luận; và các thuật toán để xử lý các ứng dụng và các thực hành tốt nhất để thu thập, sắp xếp, khám phá, trình bày và phân tích một lượng lớn dữ liệu.

Các chủ đề trong nội dung này bao gồm:

 • Thu thập, khám phá và trình bày số lượng lớn dữ liệu thô
 • Xử lý và làm sạch dữ liệu thô để tạo ra các dữ liệu có cấu trúc và có thể phân tích được
 • Xây dựng các mô hình thống kê cho dữ liệu lớn và các ứng dụng khoa học dữ liệu
 • Các kỹ thuật phân tích một lượng lớn các dữ liệu cùng một lúc
 • Phân tích văn bản và cảm biến
 • Xác nhận mô hình và các phương pháp so sánh.

Nội dung 4: Phần mềm, lập trình, và trình bày dữ liệu

Mục tiêu của nội dung này là giúp những người tham dự tích hợp các phần mềm, các ngôn ngữ lập trình định hướng thống kê mới hoặc đã có (như R, SAS, v.v…), hay các ngôn ngữ lập trình nói chung (như Python, Java,v.v…) vào các công việc hiện tại của họ.

Các bài trình bày tập trung vào việc ứng dụng thực tế của các công cụ này cho các nhà thống kê hay các nhà phân tích dữ liệu.

Các chủ đề trong nội dung này, bao gồm:

 • Phần mềm và các phương pháp lập trình để thu thập, làm sạch, mô tả, hoặc phân tích dữ liệu
 • Các phương pháp để chia sẻ các kết quả phân tích với các nhà phân tích khác hoặc người dùng cuối cùng.
 • Các phương pháp trình bày để truyền thông và khám phá dữ liệu
 • Các ứng dụng thống kê của các ngôn ngữ lập trình nói chung

Thông tin chi tiết về Hội nghị xem tại: https://ww2.amstat.org/meetings/csp/2018/index.cfm

ĐBH (lược dịch)