Hội nghị về thực hành thống kê

Theo thường lệ, vào tháng 2 hàng năm, Hiệp hội Thống kê Mỹ tổ chức Hội nghị về thực hành thống kê (CPS) nhằm mục đích mang lại cho các nhà phân tích dữ liệu, nhà nghiên cứu, nhà khoa học, và những người tham gia trong việc áp dụng thống kê để giải quyết các vấn đề thực tế trên cơ sở hàng ngày.

Mục tiêu của hội nghị nhằm cung cấp cho người tham gia các cơ hội để học hỏi phương pháp thống kê mới và thực hành tốt nhất trong phân tích thống kê, thiết kế, tư vấn, và các chương trình thống kê. Hội nghị mở ra để hỗ trợ các nhà thống kê ứng dụng cải thiện khả năng của mình trong việc tư vấn, giúp đỡ khách hàng và tổ chức giải quyết các vấn đề thực tế có liên quan đến thống kê.

Hội nghị CSP2017 được tổ chức vào năm 2017 tại bang Florida, Mỹ từ ngày 23-25/2 gồm 4 chủ đề chính: (1) Truyền thông, hợp tác, và phát triển nghề nghiệp; (2) Dữ liệu mẫu và phân tích; (3) Dữ liệu lớn và khoa học dữ liệu; (4) Phần mềm, lập trình và đồ họa. Ngoài ra, Hội nghị lần này cũng sẽ cung cấp các khóa học ngắn hạn, hướng dẫn về thực hành thống kê.

Hiện tại đã có trang web của Hội nghị, đăng ký tham dự hội nghị từ ngày 29 tháng 9 năm 2016; xem nội dung và chương trình các khóa học ngắn hạn chi tiết tại: https://www.amstat.org/meetings/csp/2017/conferenceinfo.cfm

Lan Phương (lược dịch)

Nguồn: https://www.amstat.org/