Hội nghị viên chức, người lao động và tổng kết công tác năm 2021, triển khai kế hoạch công tác năm 2022

Ngày 18 tháng 01 năm 2022, Viện Khoa học Thống kê (Viện KHTK) tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động và tổng kết công tác năm 2021, triển khai kế hoạch công tác năm 2022. Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị gồm ông Nguyễn Ngọc Tú, Viện trưởng Viện KHTK; bà Hoàng Thu Hiền, Bí thư chi bộ, Phó Viện trưởng Viện KHTK; ông Nguyễn Trí Duy, Chủ tịch công đoàn, Phó Viện trưởng Viện KHTK. Tham dự Hội nghị gồm toàn thể viên chức và người lao động của Viện KHTK.

Hội nghị đã được nghe Đoàn chủ tịch trình bày tóm tắt các báo cáo: (1) Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng năm 2022 của Viện Khoa học Thống kê; (2) Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn, thu chi quỹ Công đoàn, thu chi tài chính cơ quan, khen thưởng năm 2021 và phát động phong trào thi đua năm 2022.

Ông Nguyễn Ngọc Tú, Viện trưởng phát biểu tại Hội nghị

Bước vào thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát với những biễn chủng mới phức tạp và kéo dài, Viện KHTK đã triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ được giao thích ứng với tình hình mới trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, phát huy mạnh mẽ tinh thần đổi mới, sáng tạo, phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ ngành Thống kê giao năm 2021.

Viện KHTK đã hoàn thành kế hoạch công tác năm 2021 với 16 công việc được giao, đặc biệt thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã đặt ra tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2021, các nhiệm vụ phát sinh được giao trong năm của Lãnh đạo Tổng cục Thống kê. Đặc biệt, Viện KHTK đã đóng góp 2/10 sự kiện nổi bật của Ngành: (1) Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành tại Quyết định số 2014/QĐ-TTg ngày 01/12/2021; (2) Chủ trì Xây dựng đề án Ngày Thống kê Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành tại Quyết định số 510/QĐ-TTg ngày 31/3/2021.

Bà Hoàng Thu Hiền, Bí thư chi bộ, Phó Viện trưởng Viện KHTK trình bày báo cáo tại Hội nghị

Về nghiên cứu khoa học, Viện KHTK triển khai 06 đề tài cấp Bộ chuyển tiếp, 01 đề tài cấp Bộ mới mở năm 2021; và các chủ đề nghiên cứu đã có kế hoạch. Công tác Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và tư vấn thống kê đã Dự thảo quy chế đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến, dự thảo quy trình tổ chức và quản lý lớp học trực tuyến; thực hiện báo cáo tư vấn thống kê cho các Bộ ngành và các Tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Công tác Phổ biến thông tin khoa học thống kê đã xuất bản 6/6 số Thông tin khoa học thống kê; chuyên san Big Data; Chuyên san Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; xây dựng 03 video giải thích các chỉ tiêu để phổ biến kiến thức thống kê; trang thông tin điện tử được đổi mới, trang fanpage vận hành hiệu quả.

Năm 2021, Viện KHTK đã duy trì và phát huy tốt tinh thần đoàn kết, dân chủ; sáng tạo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đã tạo ra các sản phẩm có tính nền tảng rất quan trọng của Ngành góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Thống kê. Với kết quả công tác này, Viện KHTK và 3/5 tập thể nhỏ đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; 04 chiến sỹ thi đua cơ sở; 1 cá nhân được tặng Bằng khen cấp bộ; 02 tập thể nhỏ được tặng Bằng khen của Bộ trưởng và nhiều viên chức được tặng giấy khen của Viện trưởng.

Ông Nguyễn Trí Duy, Chủ tịch công đoàn, Phó Viện trưởng Viện KHTK trình bày báo cáo tại Hội nghị

Hội nghị đã dành nhiều thời gian cho thảo luận để bàn các giải pháp, biện pháp nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và chăm lo đời sống tinh thần vật chất cho viên chức và người lao động trong năm 2022 và trong thời gian tới. Trong đó những công cụ sẽ giúp quản lý điều hành hiệu quả như: Phần mềm quản lý công việc Taskgov giúp hệ thống hóa các công việc đã làm; các quy chế, quy trình quản lý… Các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực phát biểu, thảo luận đóng góp ý kiến về các quy chế, quy định, công cụ, biện pháp quản lý, chỉ đạo, điều hành của Viện KHTK.

Ông Nguyễn Ngọc Tú thay mặt Đoàn Chủ tịch tiếp thu các ý kiến đóng góp, giải đáp các ý kiến tại Hội nghị và phát biểu tổng kết. Các đơn vị thuộc Viện chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, đề xuất các nhiệm vụ giải pháp kịp thời để hoàn thành kế hoạch năm 2022. Ông cũng nhấn mạnh chức năng chính của Viện là tập trung cho nghiên cứu, Viện phải là đơn vị đi đầu trong nghiên cứu những vấn đề mới phát sinh, nghiên cứu các kiến thức thống kê tiên tiến quốc tế để đề xuất áp dụng cho Thống kê Việt Nam. Để đáp ứng năng lực nghiên cứu, các viên chức của Viện cần chủ động, tích cực tham gia nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm thực tế…

Hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết với tỷ lệ 100% đại biểu tham dự nhất trí với các nhiệm vụ giải pháp năm 2022. Trong đó, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: tiếp tục nghiên cứu một số chủ đề như quy trình quản lý rủi ro thống kê, sử dụng dữ liệu do công dân tạo ra để sản xuất số liệu thống kê, quy trình sản xuất thông tin thông kê, phương pháp xử lý dữ liệu di động để phục vụ cho thống kê di cư..; thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục mở rộng các lớp đào tạo chuyên sâu; tuyên truyền phổ biến thông tin tập trung xuất bản 6 số thông tin, video tuyên truyền phổ biến thông tin khoa học thống kê… cập nhật dữ liệu trên website đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng tăng của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê.

Các cá nhân nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2021”

Các cá nhân nhận Giấy khen của Viện trưởng

Toàn cảnh Hội nghị

ĐN