Hội nghị viên chức, người lao động và tổng kết công tác năm 2022, triển khai kế hoạch công tác năm 2023

Ngày 29 tháng 12 năm 2022, Viện Khoa học Thống kê (Viện KHTK) tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động và tổng kết công tác năm 2022, triển khai kế hoạch công tác năm 2023. Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị gồm ông Nguyễn Ngọc Tú, Viện trưởng Viện KHTK; bà Hoàng Thu Hiền, Bí thư chi bộ, Phó Viện trưởng Viện KHTK; ông Nguyễn Trí Duy, Chủ tịch công đoàn, Phó Viện trưởng Viện KHTK. Tham dự Hội nghị gồm toàn thể viên chức và người lao động của Viện KHTK.

Hội nghị đã được nghe Đoàn chủ tịch trình bày tóm tắt các báo cáo: (1) Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và phương hướng năm 2023 của Viện Khoa học Thống kê; (2) Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn, thu chi quỹ Công đoàn, thu chi tài chính cơ quan, khen thưởng năm 2022 và phát động phong trào thi đua năm 2023.

Ông Nguyễn Ngọc Tú, Viện trưởng phát biểu tại Hội nghị

Bước vào thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022, Viện KHTK đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, phát huy mạnh mẽ tinh thần đổi mới, sáng tạo, phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ ngành Thống kê giao năm 2022. Viện KHTK đã cơ bản hoàn thành các nhiệm nhiệm vụ được giao theo kế hoạch công tác năm 2022, trong đó có 22 nhiệm vụ được giao theo kế hoạch và 01 nhiệm vụ phát sinh.

Năm 2022, Viện KHTK đã duy trì và phát huy tốt tinh thần đoàn kết, dân chủ; sáng tạo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đã tạo ra các sản phẩm có tính nền tảng rất quan trọng của Ngành góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Thống kê. Với kết quả công tác này, Viện KHTK và 2/5 tập thể nhỏ đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; 03 chiến sỹ thi đua cơ sở; 03 cá nhân đề nghị được tặng Bằng khen cấp bộ; 01 tập thể nhỏ đề nghị được tặng Bằng khen Bộ trưởng và nhiều viên chức được tặng giấy khen của Viện trưởng.

Các cá nhân nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2022”

Hội nghị đã dành nhiều thời gian cho thảo luận để bàn các giải pháp, biện pháp nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và chăm lo đời sống tinh thần vật chất cho viên chức và người lao động trong năm 2023 và trong thời gian tới. Trong đó những công cụ sẽ giúp quản lý điều hành hiệu quả như: Phần mềm quản lý công việc Taskgov giúp hệ thống hóa các công việc đã làm; các quy chế, quy trình quản lý… Các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực phát biểu, thảo luận đóng góp ý kiến về các quy chế, quy định, công cụ, biện pháp quản lý, chỉ đạo, điều hành của Viện KHTK.

Ông Nguyễn Ngọc Tú thay mặt Đoàn Chủ tịch tiếp thu các ý kiến đóng góp, giải đáp các ý kiến tại Hội nghị và phát biểu tổng kết. Các đơn vị thuộc Viện chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, đề xuất các nhiệm vụ giải pháp kịp thời để hoàn thành kế hoạch năm 2023. Ông cũng nhấn mạnh chức năng chính của Viện là tập trung cho nghiên cứu, Viện phải là đơn vị đi đầu trong nghiên cứu những vấn đề mới phát sinh, nghiên cứu các kiến thức thống kê tiên tiến quốc tế để đề xuất áp dụng cho Thống kê Việt Nam. Để đáp ứng năng lực nghiên cứu, các viên chức của Viện cần chủ động, tích cực tham gia nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm thực tế…

Hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết với tỷ lệ 100% đại biểu tham dự nhất trí với các nhiệm vụ giải pháp năm 2023. Trong đó, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục triển khai xây dựng cơ sở pháp lý thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 – 2020, tầm nhìn đến năm 2045. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học thống kê, tập trung vào những vấn đề mang tính xu thế và cấp bách trong lĩnh vực thống kê trên thế giới hiện nay như nguồn dữ liệu mới, phương pháp thống kê mới… yêu cầu mỗi đơn vị thuộc Viện hằng năm lựa chọn đăng ký ít nhất 1 chủ đề nghiên cứu. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng thống kê cho các đơn vị trong và ngoài ngành. Phát huy hình thức phổ biến thông tin thống kê hiện tại, bên cạnh các ấn phẩm định kỳ, phấn đấu mỗi năm ít nhất có một ấn phẩm chuyên khảo được biên soạn, phát hành. Xây dựng và từng bước thực hiện lộ trình cung cấp dịch vụ tư vấn thống kê.. 

Toàn cảnh Hội nghị