Hội nghị viên chức, người lao động và triển khai kế hoạch công tác năm 2021

Ngày 04 tháng 02 năm 2021, Viện Khoa học Thống kê (Viện KHTK) tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động và triển khai kế hoạch công tác năm 2021. Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị gồm ông Nguyễn Ngọc Tú, Viện trưởng Viện KHTK; bà Hoàng Thu Hiền, Bí thư chi bộ, Phó Viện trưởng Viện KHTK; ông Nguyễn Trí Duy, Chủ tịch công đoàn, Phó Viện trưởng Viện KHTK. Tham dự Hội nghị bao gồm toàn thể viên chức và người lao động của Viện KHTK.

Hội nghị đã được nghe Đoàn chủ tịch trình bày tóm tắt các báo cáo: (1) Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng năm 2021 của Viện Khoa học Thống kê; (2) Báo cáo Công đoàn, thu chi quỹ Công đoàn và Phát động phong trào thi đua năm 2021.

Ông Nguyễn Ngọc Tú, Viện trưởng phát biểu tại Hội nghị

Năm 2020, Viện KHTK đã duy trì và phát huy tốt tình thần đoàn kết, dân chủ; sáng tạo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đã tạo ra các sản phẩm có tính nền tảng rất quan trọng của Ngành góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Thống kê. Với kết quả công tác này, Viện KHTK và 2/5 tập thể nhỏ đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; 04 chiến sỹ thi đua cơ sở; 5 cá nhân được tặng Bằng khen cấp bộ; 01 tập thể nhỏ được tặng Bằng khen của Thủ tướng chính phủ và nhiều viên chức được tặng giấy khen của Viện trưởng.

Hội nghị đã dành nhiều thời gian cho thảo luận để bàn các giải pháp, biện pháp nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và chăm lo đời sống tinh thần vật chất cho viên chức và người lao động trong năm 2021 và trong thời gian tới. Trong đó những công cụ sẽ giúp quản lý điều hành hiệu quả như: Phần mềm quản lý công việc Amis giúp hệ thống hóa các công việc đã làm; các quy chế, quy trình quản lý; quy chế bình xét thi đua hàng tháng… Các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực phát biểu, thảo luận đóng góp ý kiến về các quy chế, quy định, công cụ, biện pháp quản lý, chỉ đạo, điều hành của Viện KHTK.

Ông Nguyễn Ngọc Tú thay mặt Đoàn Chủ tịch tiếp thu các ý kiến đóng góp, giải đáp các ý kiến tại Hội nghị và phát biểu tổng kết. Các đơn vị thuộc Viện chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, đề xuất các nhiệm vụ giải pháp kịp thời để hoàn thành kế hoạch năm 2021. Ông cũng nhấn mạnh chức năng chính của Viện là tập trung cho nghiên cứu, Viện phải là đơn vị đi đầu trong nghiên cứu những vấn đề mới phát sinh, nghiên cứu các kiến thức thông kê tiên tiến quốc tế để đề xuất áp dụng cho Thống kê Việt Nam. Để đáp ứng năng lực nghiên cứu, các viên chức của Viện cần chủ động, tích cực tham gia nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm thực tế…

Hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết với tỷ lệ 100% đại biểu tham dự nhất trí với các nhiệm vụ giải pháp năm 2021. Trong đó, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: tuyển dụng bổ sung nguồn nhân lực; tiếp tục nghiên cứu một số chủ đề như đo lường nền kinh tế số, tiêu chuẩn thống kê, nghiên cứu để tham gia, đăng ký đề tài cấp nhà nước..; xây dựng Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045; hoàn thiện hồ sơ đề xuất công nhận Ngày Thống kê Việt Nam; tiếp tục mở rộng các lớp đào tạo chuyên sâu, xây dựng danh mục dịch vụ để phát triển mảng tư vấn dịch vụ bài bản, chất lượng; tuyên truyền phổ biến thông tin tập trung xuất bản 6 số thông tin, chuyên san hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Thống kê…cập nhật dữ liệu trên website đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng tăng của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê.

Toàn cảnh Hội nghị

ĐN