Hội thảo Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam Số 12, quý 4/2016

Ngày 29/3/2017, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổng cục Thống kê, tổ chức Hội thảo công bố “Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam – số 12, quý 4 năm 2016”. Tới dự và chủ trì hội thảo có ông Đào Quang Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội (Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội); đại diện các đơn vị của Tổng cục Thống kê (Viện Khoa học Thống kê, Vụ Thống kê Dân số và Lao động), đại diện của Bảo Hiểm xã hội Việt nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Tổ chức Lao động quốc tế tại Việt Nam (ILO); các tổ chức xã hội, cơ quan nghiên cứu, trường đại học và các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước.

Phát biểu khai mạc, ông Đào Quang Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội cho biết thị trường lao động của Việt Nam trong quý IV/2016 có những chuyển biến tích cực so với quý III/2016, như: Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động, số người có việc làm, tỷ lệ lao động làm công hưởng lương, thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương,… đều tăng so với quý III/2016. Tỷ lệ việc làm trong ngành nông, lâm – thủy sản, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi của thanh niên giảm so với quý III/2016.

Theo bản tin, quy mô lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đạt 54,56 triệu người, giảm 0,06% so với quý IV/2015. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của dân số từ 15 tuổi trở lên trong quý IV/2016 là 76,82%, tăng 0,17% so với quý III/2016 và giảm 2,02% so với cùng kỳ năm trước (quý IV/2015). Lao động từ 15 tuổi trở lên qua đào tạo có bằng/chứng chỉ từ 3 tháng trở lên đạt 11,67 triệu người, tăng 5,91% so với quý IV/2015.

Về tình hình việc làm: Số người có việc làm trong quý IV/2016 là 53,41 triệu người, tăng 0,25% so với quý  III/2016, nhưng giảm 0,18% so với cùng kỳ năm 2015.

Về thu nhập của người lao động: Thu nhập bình quân tháng người lao động làm công hưởng lương tăng khá so với quý 3/2016 và cùng kỳ năm 2015. Quý 4/2016, thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương là 5,08 triệu đồng, tăng 143 nghìn đồng (2,9%) so với quý 3/2016 và tăng 412 nghìn đồng (8,8%) so với cùng kỳ năm 2015. Lao động làm việc thuộc các nhóm nghề CMKT bậc cao, thợ thủ công, thợ vận hành máy và lao động giản đơn quý 4/2016 đều có thu nhập cao hơn quý 3/2016 và cùng kỳ năm 2015. Nhóm thợ thủ công có mức tăng thu nhập cao nhất (15,05%).

Về tình hình thất nghiệp và thiếu việc làm: Quý 4/2016, cả nước có 1.110 nghìn người trong độ tuổi lao động thất nghiệp, giảm 7,7 nghìn người so với quý 3/2016, nhưng tăng 58,4 nghìn người so với quý 4/2015. Số thanh niên thất nghiệp cùng với xu thế trên (giảm 56 nghìn người so với quý 3/2016, nhưng tăng 27,3 nghìn người so với quý 4/2015). Số người thiếu việc làm trong độ tuổi lao động giảm nhẹ về số lượng và tỷ lệ. Quý 4/2016 có 1.352 nghìn lao động bị thiếu việc làm, tăng 1,5 lần so với quý 3/2016; trong đó, số người trong độ tuổi lao động là 750 nghìn người (chiếm 55,5%), giảm 24 nghìn người so với quý 3/2016 và 8 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Lao động khu vực nông thôn chiếm 88% số người thiếu việc làm.

Về triển vọng thị trường lao động, quý 1/2017, lực lượng lao động tiếp tục tăng nhẹ (0,7% so với quý 1/2016), tỷ lệ tham gia lực lượng lao động giảm so với quý 1/2016 (76% so với 76,9%). Số người có việc làm khoảng 53,4 triệu, tỷ lệ lao động làm công hưởng lương tăng nhẹ (chiếm 42,3%), Tỷ lệ lao động làm việc trong ngành nông-lâm-thủy sản giảm nhẹ, ước tính chiếm 40,6% tổng số người có việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động ước khoảng 2,3%, tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động ước tính là 1,74% trong quý 1/2017.

Hình ảnh Hội thảo:

Văn Thụy