Hội thảo Báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam và Báo cáo quốc gia hỗ trợ Thống kê

Ngày 22 tháng 3 năm 2016, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội thảo Báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (CLPTTK) và Báo cáo quốc gia hỗ trợ Thống kê tại TP. Bắc Ninh. Ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội thảo.

Tham gia Hội thảo gồm có: ông Richard Roberts và ông Romulo A. Virola – chuyên gia quốc tế, bà Millicent Gay B. Tejada – điều phối viên thuộc tổ chức Paris21; các chuyên gia trong nước; đại diện lãnh đạo và chuyên viên theo dõi, đánh giá thực hiện Chiến lược các đơn vị thuộc cơ quan TCTK; đại diện Cục Thống kê Hà Nội, Bắc Ninh, Phú Thọ; đại diện các tổ chức quốc tế UNDP, UNFPA; đại diện các đơn vị thuộc Bộ, ngành; các Viện nghiên cứu.

Sau lời phát biểu khai mạc và chỉ đạo của ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng TCTK, Hội thảo được nghe các báo cáo của nhóm chuyên gia về Các tiếp cận đánh giá giữa kỳ CLPTTK Việt Nam; Đánh giá chung kết quả thực hiện CLPTTK Việt Nam; Đánh giá kết quả thực hiện chương trình “Đổi mới, hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động thu thập thông tin thống kê”; Đánh giá kết quả thực hiện CLPTTK của Bộ, ngành; các chuyên gia cũng đã đề xuất một số thay đổi CLPTTK Việt Nam.

Tiếp sau đó là bài trình bày về Tổng quan quá trình thí điểm xây dựng báo cáo CRESS ở Việt Nam của ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê, và Dự thảo báo cáo CRESS do bà Đinh Thị Thúy Phương, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê trình bày.

Hội thảo đã dành nhiều thời gian cho các đại biểu thảo luận và đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện CLPTTK Việt Nam và Báo cáo quốc gia hỗ trợ Thống kê. Kết thúc Hội thảo, ông Vũ Thanh Liêm, thay mặt lãnh đạo TCTK trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ quý báu của các tổ chức quốc tế UNDP, PARIS21 và những đóng góp của các chuyên gia, các đại biểu tham dự và yêu cầu nhóm nghiên cứu tiếp thu để sớm hoàn thiện báo cáo. Ông cũng khẳng định và ghi nhận kết quả của việc thực hiện CLPTTK, có thể nói CLPTTK đã lan tỏa vào cuộc sống, người dùng tin đã chia sẻ và tin dùng những thông tin thống kê từ TCTK và Thống kê Bộ, ngành. Ngoài ra, ông Liêm cũng yêu cầu đơn vị đầu mối theo dõi và đánh giá thực hiện CLPTTK là Viện Khoa học Thống kê tiếp tục nghiên cứu để có những điều chỉnh phù hợp, vận dụng báo cáo CRESS vào trong các chương trình của CLPTTK đạt hiệu quả tốt hơn.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng TCTK, phát biểu khai mạc Hội thảo

Ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê, trình bày tại Hội thảo

Ông Richard Roberts, Chuyên gia quốc tế, trình bày tại Hội thảo

Toàn cảnh Hội thảo

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Đỗ Ngát