Hội thảo biến cố thời gian và phân tích dãy số thời gian bằng phần mềm R

Khoa Thống kê, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Cochin (CUSAT) hợp tác với Hiệp hội Doanh nghiệp và Thống kê Công nghiệp quốc tế (ISBIS) tổ chức Hội thảo Phân tích dữ liệu biến cố thời gian và phân tích dãy số thời gian bằng phần mềm R vào ngày 15 đến ngày 18 tháng 12 năm 2017. Tham dự Hội thảo có nhiều chuyên gia hàng đầu, sẽ giúp cho người tham gia tiếp cận sâu hơn với khoa học công nghệ trong giảng dạy và nghiên cứu. Hội thảo này được Ủy ban Tài trợ Đại học (UGC) của Ấn Độ, Bộ Khoa học và Công nghệ (DST) và Hiệp hội Thống kê Ấn Độ (IISA) hỗ trợ.

Nội dung Hội thảo gồm: Xử lý dữ liệu thời gian bằng phần mềm R, cập nhật các phương pháp luận mới, ứng dụng phần mềm trong các lĩnh vực đời sống (Kinh doanh, Tài Chính, Y tế, Tiếp thị..) thảo luận áp dụng phương pháp ở mức độ nâng cao.

Vũ Hải Bằng (lược dịch)

Nguồn: http://www.cusat.ac.in/view_news.php?id=1719