Hội thảo các chỉ tiêu thống kê lao động trong Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam

Ngày 26 tháng 9 năm 2018, Tổng cục Thống kê phối hợp với Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tổ chức Hội thảo các chỉ tiêu thống kê lao động trong Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam (V-SDG). Hội thảo chuyên đề lần này tiếp tục là một trong các hoạt động triển khai thực hiện Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. Mục tiêu của Hội thảo nhằm lấy ý kiến góp ý hoàn thiện dự thảo đề xuất các chỉ tiêu thống kê về lao động và việc làm trong Bộ chỉ tiêu thống kê V-SDG. Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê và ông Tite Habiyakare, chuyên gia thống kê cấp cao của ILO đã phát biểu khai mạc và đồng chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo còn có đại diện các đơn vị trong Tổng cục Thống kê, các bộ, ngành và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Báo cáo tại Hội thảo, đại diện của Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin (đơn vị đầu mối giúp Tổng cục Thống kê xây dựng Bộ chỉ tiêu thống kê V-SDG) đã trình bày một số nội dung chủ yếu về Bộ chỉ tiêu thống kê V-SDG và các chỉ tiêu SDG liên quan đến lao động, việc làm. Theo báo cáo, dự thảo danh mục Bộ chỉ tiêu thống kê V-SDG cập nhật tới hiện tại bao gồm 230 chỉ tiêu phản ánh 17 mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam, trong đó: 27 chỉ tiêu đã có trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; 53 chỉ tiêu đã có số liệu; 215 chỉ tiêu lộ trình A; 15 chỉ tiêu lộ trình B; 110 chỉ tiêu cần tiếp tục phải chuẩn hóa (do chưa có thông tin dữ liệu đặc tả – metadata, do có sự khác biệt giữa giữa SDG toàn cầu và V-SDG,…). Đối với các chỉ tiêu thống kê về lao động, việc làm trong Bộ chỉ tiêu V-SDG, Tổng cục Thống kê đề xuất một danh mục gồm 25 chỉ tiêu (trong khi SDG toàn cầu gồm 17 chỉ tiêu). Thông tin về dữ liệu đặc tả của 25 chỉ tiêu thống kê lao động, việc làm trong Bộ chỉ tiêu V-SDG cũng đã được đại diện của Vụ Thống kê Dân số và Lao động trình bày tại Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến góp ý đối với các nội dung: Danh mục các chỉ tiêu thống kê liên quan tới lao động, việc làm trong Bộ chỉ tiêu V-SDG; tên chỉ tiêu; khái niệm, định nghĩa; phân tổ chủ yếu; kỳ công bố; nguồn số liệu; cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp; và các nội dung khác có liên quan. Phát biểu kết luận Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Phạm Quang Vinh đánh giá cao các ý kiến thảo luận, góp ý của các đại biểu tham dự. Ông Vinh đề nghị Ban soạn thảo Bộ chỉ tiêu thống kê V-SDG hệ thống hóa lại các ý kiến góp ý tại Hôi thảo và giải trình tiếp thu cụ thể bằng văn bản. Sau Hội thảo này, Tổng cục Thống kê sẽ tiếp tục tổ chức các hội thảo chuyên đề nhằm hoàn thiện Bộ chỉ tiêu thống kê V-SDG, sau đó sẽ xin ý kiến chính thức các bộ, ngành và địa phương để trên cơ sở đó hoàn thiện hồ sơ thẩm định, trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, ban hành vào cuối năm 2018.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng và ông Tite Habiyakare, chuyên gia thống kê cấp cao của ILO phát biểu khai mạc và đồng chủ trì Hội thảo

Ông Nguyễn Đình Khuyến, Phó Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin trình bày báo cáo tại Hội thảo

Bà Ngô Thị Ngọc Dung, Vụ Thống kê Dân số và Lao động trình bày báo cáo tại Hội thảo

Quang cảnh Hội thảo

ĐBH