Hội thảo Các chỉ tiêu thống kê về giới và người khuyết tật trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam

Ngày 10/7/2018, Tổng cục Thống kê phối hợp với Chương trình Cải cách kinh tế vĩ mô/Tăng trưởng xanh (GIZ) tổ chức Hội thảo Các chỉ tiêu thống kê về giới và người khuyết tật trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam. Hội thảo này là một trong các hoạt động nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. Hội thảo được tổ chức để lấy ý kiến góp ý hoàn thiện dự thảo đề xuất các chỉ tiêu thống kê về giới và người khuyết tật trong hệ thống chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê và ông Michael Krakowski, Giám đốc của GIZ đã phát biểu khai mạc và đồng chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo còn có đại diện của các bộ, ngành, các đơn vị trong Tổng cục Thống kê, các chuyên gia tư vấn kỹ thuật và đại diện của các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Báo cáo tại Hội thảo, Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin (Đơn vị đầu mối giúp Tổng cục Thống kê xây dựng Bộ chỉ tiêu Thống kê phát triển bền vững của Việt Nam) đã đề xuất danh mục 29 chỉ tiêu thống kê về giới và 66 chỉ tiêu thống kê về người khuyết tật trong tổng số danh mục dự thảo 352 chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam. Dự thảo danh mục các chỉ tiêu gồm các nội dung chủ yếu như: Mục tiêu cụ thể tương ứng; số thứ tự; mã quốc gia tương ứng; tên chỉ tiêu / nhóm chỉ tiêu; phân tổ chủ yếu; kỳ công bố; lộ trình thực hiện; cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp; ghi chú. Trên cơ sở của danh mục chỉ tiêu đề xuất của Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin, ông Nguyễn Phong, nguyên Vụ trưởng Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường, chuyên gia tư vấn đã có bài tham luận về các vấn đề liên quan đến các đề xuất về chỉ tiêu thống kê liên quan tới giới và ông Nguyễn Đình Chung, Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường có bài tham luận về các chỉ tiêu liên quan tới người khuyết tật.

Các đại biểu tham dự Hội thảo cũng đã dành nhiều thời gian để thảo luận, trao đổi và đóng góp ý kiến đối với dự thảo đề xuất các chỉ tiêu thống kê về giới và người khuyết tật trong hệ thống chỉ tiêu thống kê SDG của Việt Nam, đặc biệt có liên quan tới tên chỉ tiêu, phân tổ và xác định nguồn thông tin của chỉ tiêu nhằm đảm bảo tính khả thi khi thực hiện.

Kết luận Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đánh giá cao các ý kiến thảo luận, đóng góp ý kiến của các chuyên gia tư vấn và đại biểu tham dự đối với các chỉ tiêu thống kê về giới và người khuyết tật trong hệ thống chỉ tiêu thống kê SDG của Việt Nam. Bà Hương cũng đề nghị sau Hội thảo, các đại biểu tiếp tục gửi các ý kiến góp ý và gửi Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin để tổng hợp và giải trình các ý kiến góp ý này nhằm hoàn thiện hơn danh mục hệ thống chỉ tiêu và phục vụ cho các hội thảo tiếp theo về hệ thống chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Tổng cục trưởng phát biểu tại Hội thảo

Ông Michael Krakowski, Giám đốc của GIZ phát biểu tại Hội thảo

Ông Nguyễn Đình Khuyến, Phó Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin trình bày báo cáo tại Hội thảo

Ông Nguyễn Phong, Nguyên Vụ trưởng Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường, chuyên gia tư vấn phát biểu tại Hội thảo

Quang cảnh Hội thảo

ĐBH