Hội thảo chuẩn bị Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Đề án 715

Chiều ngày 24/11/2020, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội thảo chuẩn bị Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Đề án Đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (hay gọi tắt là Đề án 715). Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có các Phó Tổng cục trưởng Phạm Quang Vinh, Nguyễn Trung Tiến; đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc TCTK và 65 điểm cầu trực tuyến tại các Cục Thống kê, đơn vị sự nghiệp thuộc TCTK.

Quyết định số 715/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 22/5/2015 với mục tiêu: Xây dựng và đưa vào áp dụng quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là GRDP) theo chuẩn mực, thông lệ quốc tế và phù hợp với thực tiễn nước ta nhằm nâng cao chất lượng số liệu GRDP, đáp ứng nhu cầu thông tin của các cơ quan Đảng, Nhà nước ở Trung ương và địa phương trong việc đánh giá và dự báo tình hình kinh tế – xã hội; phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và trên phạm vi cả nước; đồng thời đáp ứng nhu cầu thông tin của các tổ chức, cá nhân khác. Theo một trong những yêu cầu của quyết định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) trực tiếp biên soạn và công bố số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cho biết, quá trình thực hiện Đề án 715 đã trải qua 5 năm giai đoạn 2015-2020 trong đó có 2 năm thí điểm là năm 2015, 2016 và 3 năm chính thức thực hiện từ năm 2017. Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương khẳng định việc đánh giá thực hiện biên soạn số liệu chỉ tiêu GDP rất được quan tâm ở cả cấp địa phương và Trung ương. Vì vậy, trên cơ sở báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương sau 5 năm triển khai thực hiện, Tổng cục Thống kê sẽ tổ chức tổng kết Đề án 715.

 

Tổng cục trưởng TCTK, TS. Nguyễn Thị Hương phát biểu tại Hội thảo

Cũng tại Hội thảo, các đại biểu tham dự trực tiếp và trực tuyến đã được nghe trình bày dự thảo Báo cáo Tổng kết thực hiện Đề án 715, với các nội dung chủ yếu: Tình hình triển khai thực hiện Đề án, kết quả thực hiện trong 5 năm giai đoạn 2015-2020, những hạn chế và bất cập trong quá trình thực hiện, từ đó đề ra phương hướng thực hiện Đề án trong thời gian tới.

Một số điểm cầu trực tuyến

Các đại biểu tham dự cả trực tuyến và trực tiếp tham gia đóng góp các ý kiến tập trung về các nội dung như lựa chọn kỳ công bố, thời điểm công bố và công bố cần phải được thực hiện rộng rãi trên website TCTK và cổng thông tin điện tử của Chính phủ, kiến nghị cập nhật thông tin kịp thời, thực hiện các cuộc nghiên cứu định kỳ, chia sẻ thông tin, số liệu giữa các Cục Thống kê địa phương, đổi mới phương án các cuộc điều tra, bổ sung kết quả thực hiện, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong sử dụng nguồn thông tin, bổ sung các căn cứ pháp lý để tiếp tục thực hiện Đề án 715 …Trên cơ sở đó, Tổng cục Thống kê sẽ sớm hoàn thiện Báo cáo Tổng kết thực hiện Đề án 715/QĐ-TTg về Đổi mới quy trình biên soạn tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để duyệt và trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Toàn cảnh buổi Hội thảo

Kết thúc Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đánh giá cao sự khẩn trương, trách nhiệm của Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia trong việc chuẩn bị các nội dung cho Hội thảo. Tuy nhiên Bà cũng lưu ý báo cáo cần cô đọng để lãnh đạo nắm bắt những điểm nhấn quan trọng để chỉ đạo kịp thời. Các Cục Thống kê cần tham mưu cho lãnh đạo tỉnh để yêu cầu các sở ngành cung cấp số liệu và đồng hành cùng ngành Thống kê để đối chiếu, thống nhất số liệu.

Khương Duy