Hội thảo: “Chương trình hành động của Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2025”

Ngày 26 tháng 2 năm 2011 Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội thảo về Chương trình hành động của Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 (CLTK11-20). Ông Nguyễn Bích Lâm, Phó Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội thảo cùng với sự tham gia của lãnh đạo các đơn vị thuộc cơ quan TCTK, các thành viên Tổ thư ký và đại diện UNDP và UNFPA.
Tại cuộc Hội thảo, Ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê (KHTK) đã trình bày tóm tắt tiến độ xây dựng CLTK11-20 và giới thiệu tuyên bố về Sứ mệnh, Tầm nhìn và 6 Mục tiêu của CLTK11-20 và một số vấn đề cơ bản về xây dựng các chương trình hành động.
Ông Phạm Đăng Quyết, Giám đốc Trung tâm Thông tin KHTK của Viện KHTK trình bày dự thảo các chương trình hành động của CLTK11-20, gồm 7 chương trình: (1) Chương trình nâng cao chất lượng số liệu thống kê; (2) Chương trình hoàn thiện phổ biến thông tin và dịch vụ thống kê; (3) Chương trình hoàn thiện thể chế, tổ chức, khuôn khổ pháp lý và điều phối các hoạt động thống kê; (4) Chương trình nghiên cứu khoa học, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; (5) Chương trình hiện đại hoá công nghệ thông tin và truyền thông cho công tác thống kê; (6) Chương trình tăng cường cơ sở vật chất và tài chính cho công tác thống kê; (7) Chương trình mở rộng hợp tác quốc tế và sự ủng hộ tích cực.
Các đại biểu tham dự Hội thảo đã thảo luận rất sôi nổi về dự thảo sứ mệnh, tầm nhìn, mục tiêu và các chương trình hành động của CLTK11-20. Nhiều đại biểu đã nhất trí cho rằng cách tiếp cận xây dựng CLTK11-20 là khoa học, bài bản, đúng lộ trình; sứ mệnh, tầm nhìn, mục tiêu của CLTK11-20 cơ bản đã đáp ứng được xu hướng phát triển của thống kê khu vực và trên thế giới. Các chương trình hành động cần đầu tư nhiều công sức hơn nữa để đảm bảo khoa học, khả thi và thu hút sự tham gia của các đơn vị trong ngành. Cần tách một số chương trình lớn thành các chương trình phù hợp để đảm bảo tính khả thi, trách trùng, sót.
Kết luận hội thảo, Ông Nguyễn Bích Lâm đề nghi nhóm biên soạn rà soát các mục tiêu của Chiến lược, căn cứ đưa ra các chương trình hành động và thể hiện các hành động một cách rõ ràng, gắn với các mục tiêu, tránh trùng lặp; đồng thời đưa ra những nội dung ưu tiên trong các chương trình thể hiện qua việc sắp xếp nội dung, và theo thời gian thực hiện; dự thảo văn bản trình Tổng cục trưởng giao cho các đơn vị trong TCTK thực hiện xây dựng chi tiết kế hoạch hành động.
Hà Nội, 28/02/11, M.T & ĐTB