Hội thảo “Chương trình hành động và Khung theo dõi đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030”

Ngày 31/8/2011, Tổng cục Thống kê phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức hội thảo về chương trình hành động và khung theo doi đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (CLTK11-20).

Ông Đỗ Thức, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (TCTK), Phó ban chỉ đạo xây dựng CLTK11-20 chủ trì Hội thảo.

Hội thảo đã thu hút hơn 70 đại biểu, bao gồm: lãnh đạo Tổng cục Thống kê; lãnh đạo các Vụ, Viện, Trung tâm thuộc TCTK; Cục trưởng Cục Thống kê một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đại diện một số Bộ, ban, ngành, Viện nghiên cứu, Trường đại học và cơ quan thông tấn báo chí truyền thông; đại diện một số tổ chức quốc tế (UNDP, UNFPA, WB)..

Ông Nguyễn Bích Lâm, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết Tổng cục Thống kê cũng sẽ xây dựng hệ thống theo dõi đánh giá trên website. Từ năm 2012 trở đi, hàng năm sẽ thực hiện việc viết báo cáo phân tích.

Có thể nói việc xây dựng CLTK11-20 đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư (TCTK) triển khai quyết liệt từ đầu năm 2010 đến nay. Các giai đoạn và lộ trình xây dựng Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam theo khuyến nghị của PARIS 21, bao gồm 5 bước: (i) Chuẩn bị xây dựng Chiến lược; (ii) Đánh giá Hệ thống Thống kê Việt Nam; (iii) Xác định sứ mệnh, tầm n hìn, quan điểm, mục tiêu phát triển của Thống kê Việt Nam; (iv) Biên soạn nội dung Chiến lược, xác định các Chương trình hành động thực hiện Chiến lược; (v) Xây dựng kế hoạch theo dõi đánh giá việc thực hiện Chiến lược.

Theo dự thảo nội dung CLTK11-20 , mục tiêu phấn đấu trong giai đoạn tới là phát triển nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; áp dụng phương pháp thống kê tiên tiến, sử dụng công nghệ hiện đại; số lượng và chất lượng thông tin ngày càng cao nhằm phục vụ tốt nhu cầu thông tin trong việc hoạch định chiến lược, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của Đảng và Nhà nước, đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê đa dạng của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; phấn đấu đến năm 2020 ngành Thống kê Việt Nam đạt trình độ khá và năm 2030 đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.

Nhằm đạt được các mục tiêu trên, có 5 giải pháp được đưa ra, đó là hoàn thiện khuôn khổ pháp lý; nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học theo hướng hình thành hệ thống nghiên cứu có sự tham gia của cả hệ thống thống kê; đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và truyền thông; đổi mới cơ cấu tổ chức của hệ thống thống kê tập trung theo hướng chuyên môn hóa các hoạt động thống kê; mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác song phương và đa phương nhằm tiếp cận nhanh phương pháp thống kê tiên tiến, công nghệ hiện đại, kinh nghiệm thành công và chuẩn mực thống kê quốc tế.

Trong đó, điểm nổi bật trong CLTK11-20 là Khung theo dõi đánh giá việc thực hiện Chiến lược. Khung theo dõi đánh giá sẽ đưa ra các chỉ tiêu cụ thể cho từng hoạt động nhằm theo dõi đánh giá mức độ thực hiện CLTK11-20 một cách bài bản và khoa học.

Dự thảo về khung theo dõi đánh giá thực hiện CLTK11-20 và Tổ chức thực hiện công tác theo dõi, đánh giá việc thực hiện CLTK11-20 do Ông Nguyễn Văn Phẩm, chuyên gia trong nước trình bày đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của các đại biểu tham dự Hội thảo. Khung theo dõi đánh giá là một trong các biện pháp và công cụ góp phần thực hiện CKTK11-20 thành công. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng dự thảo, Khung theo dõi, đánh giá còn cồng kềnh với quá nhiều công việc sẽ khó triển khai thực hiện.
Đại diện của UNFPA và UNDP đã trình bày kinh nghiệm xây dựng Khung theo dõi đánh giá của một số tổ chức quốc tế và đưa ra những nhận xét, khuyến nghị với dự thảo khung theo dõi, đánh giá của CLTK11-20.

Bế mạc Hội thảo, Tiến sĩ Nguyễn Bích Lâm, Phó Tổng cục trưởng TCTK đã khẳng định, Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011- 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được Tổng cục Thống kê tổ chức triển khai xây dựng một cách bài bản, công phu. Đây là kết quả rất đáng trân trọng, có được kết quả đó là nhờ có sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quá trình chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Tổng cục Thống kê, sự phối hợp và tạo điều kiện của các tổ chức quốc tế, các nhà khoa học và sự tham gia trực tiếp của các Bộ, ngành và các đơn vị trong TCTK.

Ông cũng đề nghị Viện Khoa học Thống kê là đơn vị chủ trì xây dựng CLTK11-20 sẽ hoàn thiện dự thảo khung theo dõi, đánh giá trên cơ sở các ý kiến góp ý của các đại biểu dự hội thảo để lấy ý kiến các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Từ đó làm cơ sở tổng hợp trình lãnh đạo Tổng cục xem xét, quyết định trình lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt.