Hội thảo chuyên đề về đạo đức nghề nghiệp trong thực hành thống kê

Hội đồng tư vấn về đạo đức (ISI Advisory Board on Ethics), Viện Thống kê quốc tế (ISI) sẽ tổ chức Hội thảo chuyên đề về đạo đức nghề nghiệp trong thực hành thống kê, vào ngày 25/8/2013 tại Khách sạn Harbour View, Hồng Kông. Ông Dennis Trewin, Chủ tịch Hội đồng tư vấn về đạo đức chủ trì Hội thảo.

Hội thảo dành cho các nhà thống kê nhà nước, sẽ được mở đầu bằng một bài thuyết trình về Bộ luật đạo đức nghề nghiệp của ISI và sự liên quan của Bộ luật với cán bộ thống kê nhà nước. Tại Hội thảo cũng sẽ có một cuộc thảo luận về vai trò của Bộ luật thực hành quốc gia và quốc tế. Nội dung hội thảo sẽ tập trung vào các vấn đề thực hành liên quan đến việc tuân thủ các nguyên tắc đạo đức trong thu thập dữ liệu, truy cập dữ liệu, phân tích và công bố. Ngoài ra các đại biểu tham dự hội thảo còn có cơ hội để thảo luận các vấn đề cụ thể mà hội thảo đưa ra.

Theo chương trình sẽ có một bài phát biểu khai mạc khoảng 10-15 phút và bốn phiên họp chuyên đề, mỗi phiên họp khoảng 30 phút, sau đó là thảo luận. Phiên họp toàn thể cuối cùng sẽ được tổ chức để những người tham dự Hội thảo có thể nêu các vấn đề đạo đức trong các cuộc thảo luận trước đó. Dennis Trewin sẽ là người điều khiển phiên họp toàn thể. Nội dung của Hội thảo gồm:

– Giới thiệu Bộ luật Đạo đức Nghề nghiệp của ISI (Dennis Trewin, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn về đạo đức ISI trình bày);

– Quy tắc thực hành – quốc tế và quốc gia (Ron Wasserstein, Giám đốc Điều hành, Hiệp hội thống kê Mỹ, trình bày);

– Các vấn đề về truy cập dữ liệu bao gồm cả việc cân bằng giữa quyền truy cập dữ liệu và bảo mật (Alan Karr, Viện trưởng Viện Khoa học thống kê quốc gia trình bày về bộ số liệu nghiên cứu và Dennis Trewin trình bầy về bộ số liệu điều tra);

– Thực hành đạo đức khi tiến hành nghiên cứu về các chủ đề nhạy cảm hoặc có thể có hại cho những người tham gia trong nghiên cứu (Benjamin French, Giáo sư, Khoa thống kê sinh học và dịch tễ học, Đại học y Perelman, Đại học tổng hợp Pennsylvania trình bày);

– Thảo luận chung.

Không yêu cầu đăng ký trước.
Tài liệu liên quan, trong đó có Bộ luật Đạo đức Nghề nghiệp của ISI sẽ được cung cấp.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với Văn phòng thường trực ISI (isi@cbs.nl)

NTH

Nguồn: http://www.isi-web.org/component/content/article/192-news/711-asspe