Hội thảo công bố báo cáo “Đánh giá cải cách thủ tục hành chính hải quan: Mức độ hài lòng của doanh nghiệp năm 2016”

Chiều ngày 27 tháng 4 năm 2017, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Tổng cục Hải quan tổ chức Hội thảo công bố báo cáo: “Đánh giá cải cách thủ tục hành chính (TTHC) hải quan: Mức độ hài lòng của doanh nghiệp năm 2016”. Đồng chủ trì Hội thảo gồm có: Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch VCCI, ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Tổng thư ký VCCI, ông Vũ Ngọc Anh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. Thành phần tham dự có các chuyên gia, các tổ chức quốc tế, đại diện các cơ quan nhà nước, đại diện cơ quan Hải quan các địa phương, đại diện Hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp và các phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí.

Tại Hội thảo, Ông Vũ Ngọc Anh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cho rằng: Những đánh giá của doanh nghiệp (DN) khích lệ ngành Hải quan tiếp tục thực hiện các giải pháp cải cách TTHC hải quan. Trong những năm qua, ngành Hải quan đã nỗ lực cải cách hiện đại hóa theo hướng công khai, minh bạch, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào các quy trình thủ tục, áp dụng phương pháp quản lý hiện đại, tăng cường kỷ cương, kỷ luật cán bộ công chức hải quan…

Trong báo cáo kết quả của ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế VCCI về “Đánh giá cải cách TTHC hải quan: Mức độ hài lòng của doanh nghiệp năm 2016” cho thấy, năm 2016 DN tiếp tục ghi nhận những cải cách TTHC hải quan, nhiều nội dung có sự cải thiện đáng kể so với năm 2015.

Các DN tham gia cuộc khảo sát năm 2016 đánh giá tích cực về các phương thức tiếp cận thông tin về TTHC hải quan. Cụ thể, có trên 90% DN hài lòng/hoàn toàn hài lòng về việc tiếp cận thông tin TTHC hải quan qua trang web Hải quan, cũng như các lớp tập huấn hoặc đối thoại hải quan. Đối với việc thực hiện thủ tục hải quan, khảo sát năm 2016 được các DN đánh giá mức độ dễ dàng, việc thực hiện TTHC hải quan gặp khó khăn, cụ thể: Thực hiện thủ tục thông quan; thủ tục xác nhận hàng hóa qua khu vực giám sát; thủ tục quản lý thuế; thủ tục kiểm tra sau thông quan; hỗ trợ giải quyết khó khăn trong thực hiện TTHC.

Kết quả khảo sát phản ánh, phần đông DN cho rằng thực hiện những TTHC không quá khó, chỉ ở mức bình thường. Thủ tục nộp thuế được các DN đánh giá là dễ thực hiện, đạt tỷ lệ cao nhất (29%), tiếp đến là kiểm tra hồ sơ (12%). Tuy nhiên, một số thủ tục có tỷ lệ DN đánh giá là khó thực hiện còn tương đối cao: Thủ tục hoàn thuế (29%), thủ tục xét miễn thuế (26%), giải quyết khiếu nại (21%). Một số lĩnh vực, tỷ lệ DN gặp khó khăn đã giảm so với năm 2015, gồm: Kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa, thủ tục xét miễn thuế, thủ tục hoàn thuế, không thu thuế. Tuy nhiên, tỷ lệ DN gặp khó khăn khi thực hiện thủ tục kiểm tra sau thông quan lại tăng lên.

Về chỉ số khảo sát đánh giá thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, khảo sát năm 2016, trong 1.035 DN trả lời khảo sát có 35% DN cho biết họ đã từng thực hiện TTHC trên cổng thông tin Cơ chế một cửa quốc gia. Đánh giá về quá trình thực hiện thủ tục trên cổng thông tin Cơ chế một cửa quốc gia, trong số các DN từng thực hiện thủ tục qua cổng này, có 49% DN cho biết hoàn toàn thuận lợi. Tuy nhiên, vẫn có 49% DN cho biết có thuận lợi, song cũng có những vướng mắc nhất định. Chỉ 2% DN cho biết hoàn toàn gặp vướng mắc khi thực hiện thủ tục qua cổng thông tin Cơ chế một cửa quốc gia.

Đại diện Tổng cục Hải quan, ông Kim Long Biên, Phó Vụ trưởng, Phó Trưởng ban cải cách hiện đại hóa, có bài phát biểu về những nỗ lực cải cách TTHC của ngành Hải quan và việc tiếp thu ý kiến đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp.

Để tiếp tục cải cách TTHC hải quan, tại Hội nghị các ý kiến của đại biểu đề nghị ngành Hải quan trong thời gian tới tiếp tục cải cách hơn nữa, tập trung một số lĩnh vực: Tiếp tục đơn giản hóa TTHC; nâng cao chất lượng cung cấp thông tin; tăng cường quan hệ đối tác hải quan với doanh nghiệp; ứng dụng công nghệ thông tin và tiếp tục đẩy mạnh công khai minh bạch trong thực hiện thủ tục hải quan cho DN.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Ông Vũ Ngọc Anh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan phát biểu tại Hội thảo

Toàn cảnh Hội thảo

Đỗ Ngát