Hội thảo công bố cuốn sách “Thông tin thống kê giới tại Việt Nam 2016”

Sáng ngày 30 tháng 7 năm 2018, Tổng cục Thống kê phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) và Bộ Ngoại giao Thương mại Úc (DFAT) đã tổ chức Hội thảo công bố cuốn sách “Thông tin thống kê giới tại Việt Nam 2016”. Tham dự Hội thảo có ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội thảo; ông Obert Pimhidzai, chuyên gia kinh tế cao cấp đại diện WB; đại diện Bộ ngoại giao và thương mại Úc; đại diện một số Bộ, ban, ngành và Viện nghiên cứu; tổ chức trong nước và quốc tế; Lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc TCTK; các cơ quan báo chí truyền thông.

Việc xây dựng và hoàn thiện thông tin thống kê giới ngày càng trở lên cấp thiết và quan trọng đối với cơ quan Chính phủ, Viện nghiên cứu, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân trong việc thúc đẩy, vận động, xây dựng, thực hiện và giám sát các chính sách, chương trình phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo bình đẳng giới thực chất trong tất cả các lĩnh vực. Nhằm tăng cường công bố thông tin thống kê giới, khuyến khích các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong toàn xã hội quan tâm và sử dụng thông tin thống kê giới, Tổng cục Thống kê biên soạn cuốn sách “Thông tin thống kê giới tại Việt Nam 2016”. Trong đó trình bày các bảng phân tích số liệu thống kê, đồ thị và số liệu thống kê giới trong năm 2016 theo các chủ đề: Dân số, gia đình, giáo dục, y tế, lao động việc làm và lãnh đạo quản lý. Các thông tin thống kê trong cuốn sách được thu thập và tổng hợp từ các nguồn: Hệ thống báo cáo của cơ quan quản lý nhà nước, các cuộc điều tra quốc gia do Tổng cục Thống kê thực hiện.

Các đại biểu đã có những ý kiến đóng góp, thảo luận và trao đổi tích cực về các nội dung của cuốn sách “Thông tin thống kê giới tại Việt Nam 2016”.

Kết luận Hội thảo, ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng đánh giá cao sự hợp tác và phối hợp từ văn phòng Ngân hàng Thế giới (WB) và văn phòng Bộ ngoại giao Thương mại Úc (DFAT) tại Việt Nam và đóng góp ý kiến của các đại biểu.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng TCTK phát biểu khai mạc và chủ trì Hội thảo

Đoàn chủ tọa điều hành Hội thảo

Toàn cảnh Hội thảo

Thái Học