Hội thảo của mạng lưới Baltic-Nordic-Ukraine (BNU) về số liệu thống kê điều tra năm 2022

Mạng lưới Baltic-Nordic-Ukraine về số liệu thống kê điều tra (BNU[1]) phối hợp với Đại học Tartu[2] và Hiệp hội Thống kê Estonia sẽ tổ chức Hội thảo thường niên về số liệu thống kê điều tra năm 2022: Lý thuyết và phương pháp luận. Hội thảo diễn ra tại thành phố Tartu, Estonia, từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 8 năm 2022. Ngoài hình thức tham gia trực tiếp tại Tartu còn kết hợp hình thức trực tuyến (thông qua Zoom) cho những người đã đăng ký không thể tham dự trực tiếp.

Chương trình khoa học của Hội thảo trình bày những đổi mới trong các phương pháp đã sử dụng về điều tra và số liệu thống kê chính thức và các phương pháp tiếp cận mới và đang nổi lên trong khu vực. Chương trình Hội thảo bao gồm 04 bài trình bày chính, khoảng 10 bài trình bày được mời và 20 bài thuyết trình đóng góp.

Diễn giả chính đầu tiên, ngài Jean-François Beaumont (nhà thống kê Canada) sẽ nói chuyện trực tuyến về suy luận từ các mẫu phi xác suất thông qua tích hợp dữ liệu. Ngài María del Mar Rueda thảo luận về những thách thức khác trong suy luận đối với các cuộc điều tra phi xác suất và chuyển giao một thí nghiệm về ước tính sử dụng R đối với các cuộc điều tra phi xác suất. Bài trình bày về “Những tiến bộ gần đây trong thống kê dân số” sẽ được thảo luận bởi Li-Chun Zhang. Đặc biệt, nhân vật nổi tiếng Carl-Erik Särndal, tác giả của hai ấn phẩm quan trọng của năm 1992, cuốn sách “Chọn mẫu điều tra có mô hình hỗ trợ” (với Bengt Swensson và Jan Wretman) và bài báo JASA “Công cụ ước lượng hiệu chuẩn trong chọn mẫu điều tra” (với Jean-Claude Deville), sẽ tham dự hội thảo. Carl-Erik Särndal có một bài phát biểu quan trọng với tiêu đề là “Tiến bộ trong khoa học điều tra, hôm qua, hôm nay, ngày mai”. Ngoài các bài phát biểu chính, một số tham luận được mời và đóng góp sẽ được trình bày tại Hội thảo.

Thông tin về Hội thảo thường niên trướ đó có thể xem tại trang web: https://www.statistikuasociacija.lv/?page_id=2555&lang=en#:~:text=The%20aim%20of%20the%20Baltic,%2C%20students%2C%20researchers%20and%20practitioners. 

Vân Anh (lược dịch)

(Nguồn: Workshop on Survey Statistics 2022 – Baltic-Nordic-Ukrainian Network on Survey Statistics – University of Helsinki Confluence)

[1] Mạng lưới BNU bao gồm các thành viên đến từ Phần Lan, Thụy Điển, Estonia, Latvia, Lithuania , Ba Lan và Ukraine. Mục đích của mạng lưới là thúc đẩy số liệu thống kê điều tra thông qua giáo dục và trao đổi kiến thức và kinh nghiệm giữa giáo viên, sinh viên, nhà nghiên cứu và những người hành nghề.

[2] Đại học Tartu là một trường đại học cổ điển ở thành phố TartuEstonia.