Hội thảo Đánh giá hiệu quả của doanh nghiệp FDI giai đoạn 2005-2014

Sáng ngày 10 tháng 05 năm 2016, Tổng cục Thống kê đã tổ chức Hội thảo “Đánh giá hiệu quả của doanh nghiệp FDI giai đoạn 2005-2014”, tại khách sạn Skylark. Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Thống  kê (TCTK) chủ trì Hội thảo.

Tham gia hội thảo gồm có: PGS.TS. Ngô Doãn Vịnh, nguyên Viện trưởng Viện phát triển Chiến lược, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; PGS.TS. Phạm Văn Hùng, chủ nhiệm khoa Đầu tư, trường Đại học Kinh tế Quốc dân, đại diện lãnh đạo và chuyên viên các Vụ thuộc TCTK, các đại diện đến từ Viện Khoa học Thống kê, Cục Thống kê Hà Nội, Cục Thống kê Bắc Ninh.

Sau lời phát biểu khai mạc của ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng Cục trưởng, TCTK, Hội thảo đã được nghe ông Phạm Đình Thúy, Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp, TCTK giới thiệu về nguồn thông tin đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp FDI giai đoạn 2005-2014; PGS.TS. Ngô Doãn Vịnh, nguyên Viện trưởng Viện phát triển Chiến lược, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày kết quả đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, theo đó việc đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp FDI được dựa trên hai khía cạnh chính là: (1) Hiệu quả của bản thân các doanh nghiệp FDI và (2) Đóng góp của các doanh nghiệp FDI cho nền kinh tế. Nhìn chung, các doanh nghiệp FDI được đánh giá cao hơn các doanh nghiệp trong nước, tuy nhiên xét về tổng thể, hiệu quả của các doanh nghiệp FDI còn thấp và có xu hướng giảm. Nguyên nhân của tình trạng này thuộc về cả hai phía là nhà nước và chính bản thân các doanh nghiệp. Sau hai bài phát biểu, là tham luận của các đại biểu đến từ trường Đại học Kinh tế Quốc dân; đại diện của Vụ Thống kê Thương Mại và Dịch vụ, TCTK; Ban Phát triển vùng, Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đóng góp các ý kiến liên quan tới việc đánh giá hiệu quả của các doanh nghiệp FDI giai đoạn 2005-2014.

Hội thảo cũng dành nhiều thời gian cho các đại biểu thảo luận và đóng góp ý kiến. Đa số các ý kiến đều đánh giá cao chất lượng dữ liệu thu thập và đồng ý với những kết quả đánh giá và mong muốn TCTK bổ sung thêm một số chỉ tiêu đánh giá như các chỉ tiêu về ảnh hưởng hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp FDI tới môi trường, các chỉ tiêu liên quan tới chuyển giao công nghệ…

Kết thúc Hội nghị, Ông Phạm Quang Vinh cảm ơn những đóng góp của các chuyên gia; những dữ liệu thu thập và kết quả đánh giá này sẽ được biên soạn thành ấn phẩm hoàn chỉnhvà mong muốn tiếp tục nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp thiết thực để kết quả nghiên cứu ngày càng hoàn thiện.

Toàn cảnh Hội thảo

Minh Ánh