Hội thảo đề xuất Khung đánh giá chất lượng thống kê Nhà nước

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về số lượng và chất lượng thông tin, sáng ngày 18/03/2016, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức hội thảo “Đề xuất Khung đánh giá chất lượng thống kê Nhà nước”. Ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng TCTK, chủ trì Hội thảo. Tham gia Hội thảo gồm có: ông Richard Roberts – chuyên gia quốc tế; các chuyên gia trong nước; đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc cơ quan TCTK; đại diện Cục Thống kê Hà Nội, Hải Phòng;  đại diện các tổ chức quốc tế UNDP, UNFPA, ILO, FAO; đại diện các đơn vị thuộc Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành; các trường Đại học, các Viện nghiên cứu; và các Cơ quan thông tấn báo chí.

Sau lời phát biểu khai mạc và chỉ đạo của ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng TCTK, Hội thảo được nghe ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện KHTK, trình bày nội dung “Đổi mới để đánh giá và nâng cao chất lượng thống kê Việt Nam”. Tiếp sau đó là các đề xuất của nhóm chuyên gia về xây dựng phương pháp tiếp cận để theo dõi, đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê nhà nước tại Việt Nam; đề xuất bộ tiêu chí cho Khung chất lượng thống kê Nhà nước; đề xuất bảng hỏi phục vụ đánh giá chất lượng thống kê Nhà nước (hệ thống thống kê, môi trường thể chế, quy trình và sản phẩm thống kê); đề xuất quy trình theo dõi, đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê Nhà nước; cơ cấu tổ chức, nhân sự và phân công nhiệm vụ; lộ trình thực hiện đánh giá chất lượng thống kê Nhà nước; đề xuất chương trình giáo dục và đào tạo kiến thức về chất lượng thống kê; chương trình công bố, vận động và nâng cao nhận thức về chất lượng thống kê Nhà nước. Các chuyên gia cũng đã trình bày ưu, nhược điểm của phương pháp tiếp cận đề xuất.

Hội thảo đã dành thời gian cho các đại biểu thảo luận và đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện Khung đánh giá chất lượng thống kê của Việt Nam. Các ý kiến tập trung góp ý về số lượng các chỉ tiêu đề xuất; kết cấu bảng hỏi, đối tượng trả lời;  và vai trò của TCTK, của các bộ, ngành, các tổ chức trong và ngoài nước, đại diện cho người dùng tin, người sử dụng … trong đánh giá chất lượng thống kê; cơ cấu tổ chức phụ vụ hoạt động theo dõi, đánh giá…

Kết thúc Hội thảo, ông Vũ Thanh Liêm, thay mặt lãnh đạo TCTK trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ UNDP và những đóng góp của các chuyên gia, các đại biểu tham dự và yêu cầu nhóm nghiên cứu tiếp thu để sớm hoàn thiện bộ Khung đánh giá chất lượng thống kê Nhà nước.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng TCTK, phát biểu khai mạc Hội thảo

Ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê, trình bày ti Hi tho

Ông Richard Roberts, Chuyên gia quc tếtrình bày ti Hi tho

Các đi biu chnh lưu nim

Đ Ngát