Hội thảo Định hướng phát triển thống kê xã hội và môi trường tại Việt Nam đến năm 2045

Chiều ngày 22/02/2021, Tổng cục Thống kê (TCTK) phối hợp với Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam đã tổ chức Hội thảo trực tiếp và trực tuyến về Định hướng phát triển thống kê xã hội và môi trường tại Việt Nam đến năm 2045. Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có các Phó Tổng cục trưởng TCTK: Phạm Quang Vinh, Nguyễn Trung Tiến; Tham tán Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội, ông Henrik Hjorth và các chuyên gia trong và ngoài nước; đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc TCTK; các bộ, ngành liên quan và một số tổ chức quốc tế.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cho biết, ngày 18/10/2011, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Trong 10 năm qua, Thống kê Việt Nam luôn bám sát vào mục tiêu và nội dung trong chương trình hành động của Chiến lược Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020, chủ động, sáng tạo vượt mọi khó khăn để tổ chức thực hiện thành công Chiến lược. Bên cạnh đó, TCTK đang triển khai dự thảo Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Trong lộ trình xây dựng Chiến lược giai đoạn mới, việc nghiên cứu xu hướng thống kê thế giới và xác định các định hướng chính trong Chiến lược phát triển Thống kê giai đoạn tiếp theo là rất quan trọng, đặc biệt là lĩnh vực thống kê xã hội và thống kê môi trường.

Nguyễn Thị Hương Tổng cục trưởng TCTK phát biểu khai mạc tại Hội thảo

Tại Hội thảo, các chuyên gia trong nước và quốc tế đã trình bày một số nội dung quan trọng: Chiến lược Thống kê Việt Nam, các xu hướng quốc tế và kinh nghiệm từ Thống kê Đan Mạch; Chiến lược phát triển Thống kê xã hội và môi trường Việt Nam giai đoạn 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Kết luận Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự. Bà đề nghị đơn vị chủ trì, tổ biên soạn và các đơn vị có liên quan rà soát, bổ sung, tiếp thu những nội dung các đại biểu góp ý tại hội thảo nhằm khẩn trương hoàn thiện nội dung Chiến lược. Bà Nguyễn Thị Hương yêu cầu các đơn vị có liên quan cần rà soát, xem xét định hướng, triển khai các công việc ngay từ năm 2021 và lộ trình những năm tiếp theo trong việc cải thiện các chỉ tiêu về xã hội môi trường cũng như thống kê kinh tế; Đồng thời, xây dựng và kiện toàn hệ thống thông tin thống kê quốc gia ở Trung ương, Bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố theo hướng kết nối giữa hệ thống thông qua những công cụ, quy định có tính pháp lý; nhấn mạnh yếu tố khai thác dữ liệu từ hồ sơ hành chính với các cơ quan thống kê nhà nước theo hướng kết nối hai chiều; cần quan tâm đến người sử dụng thông tin… Những yếu tố này cần được thể hiện rõ trong định hướng Chiến lược cụ thể về thống kê xã hội và môi trường nói riêng cũng như thống kê nói chung giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Toàn cảnh Hội thảo

Khương Duy