Hội thảo Dự thảo báo cáo tổng kết Chiến lược Thống kê 2011-2020 và một số định hướng lớn phát triển thống kê giai đoạn 2021-2030

Sáng ngày 20/01/2021, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội thảo Dự thảo báo cáo tổng kết Chiến lược thống kê 2011-2020 và một số định hướng lớn phát triển thống kê giai đoạn 2021-2030. Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có các Phó Tổng cục trưởng TCTK: Phạm Quang Vinh, Nguyễn Trung Tiến; đại diện lãnh đạo và chuyên viên các bộ, ngành có liên quan; các đơn vị thuộc TCTK; lãnh đạo 63 Cục Thống kê tham dự trực tuyến và trực tiếp.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cho biết, Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam là một trong 9 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, xác định hướng đi cũng như mục tiêu trung hạn và ngắn hạn. Những năm đầu của thế kỷ 21, với sự hỗ trợ của các tổ chức trong nước và quốc tế, cùng với sự hỗ trợ kỹ thuật của PARIS 21, Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được xây dựng và phê duyệt tại Quyết định số 1803/QĐ-TTg ngày 18/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là Chiến lược đầu tiên của Thống kê Việt Nam được xây dựng một cách khoa học và thực tế phù hợp với sự phát triển thống kê thế giới, với 9 Chương trình hành động gồm 49 hoạt động chính và 119 hoạt động cụ thể. Trong 10 năm qua, Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được triển khai đồng bộ và nghiêm túc. Năm 2020 là năm cuối cùng thực hiện Chiến lược giai đoạn 2011-2020 và chuẩn bị xây dựng một Chiến lược cho giai đoạn 2021-2030. Để chuẩn bị cho những công việc quan trọng trên, từ giữa năm 2020, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký quyết định số 1122/QĐ-BKHĐT về việc tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011–2020 và tầm nhìn đến năm 2030; xây dựng Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cũng cho biết, thời gian qua, TCTK và các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện nhiều hoạt động phục vụ cho công tác tổng kết Chiến lược giai đoạn 2011-2020 và tiến hành xây dựng Chiến lược giai đoạn 2021-2030. Đến nay, TCTK đã có dự thảo đầu tiên Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030 và dự thảo Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045…

 TS. Nguyễn Thị Hương Tổng cục trưởng TCTK phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo

Tại Hội thảo, đại diện TCTK đã trình bày các báo cáo: Tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Kết quả tham vấn xây dựng Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; Dự thảo Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tiếp tục cuộc Hội thảo, các đại biểu tham dự đã đóng góp nhiều ý kiến vào các dự thảo, trong đó các ý kiến góp ý tập trung: đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam thời gian qua để xác định những mục tiêu đã hoàn thành, những mục tiêu chưa hoàn thành; xác định quan điểm phát triển, tầm nhìn của Thống kê Việt Nam trong giai đoạn 2021-2030; xác định các nội dung cần đột phá; các mục tiêu và giải phát nhằm khẳng định vai trò, vị thế của Thống kê Việt Nam trong khu vực và quốc tế. Kết luận Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đánh giá cao Viện Khoa học Thống kê – đơn vị chủ trì, cũng như Tổ thường trực công tác. Đối với dự thảo tổng kết chiến lược Bà Nguyễn Thị Hương đề nghị làm rõ những mục tiêu nào đã hoàn thành, những mục tiêu, những hoạt động nào mang tính kế thừa từ chiến lược trước, nội dung nào sẽ tiếp tục phát huy và bổ sung thêm trong chiến lược mới. Đối với Chiến lược phát triển Thống kê trong giai đoạn tới cần gắn với đường lối, chủ trương, chính sách phát triển của Nhà nước, triệt để khai thác các nguồn lực, chia sẻ hành động không chỉ trong Bộ ngành và còn trong quốc tế… Bà Nguyễn Thị Hương cũng yêu cầu Viện Khoa học Thống kê – đơn vị chủ trì nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý tại Hội thảo, đồng thời tiếp nhận thông tin góp ý từ các đơn vị, Bộ, ngành nhằm hoàn thiện dự thảo báo cáo tổng kết Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030 và dự thảo ban đầu Chiến lược phát triển Thống kê giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Một số điểm cầu trực tuyến tham dự Hội thảo

Toàn cảnh Hội thảo

Khương Duy