Hội thảo dự thảo lần 2 Báo cáo đánh giá đầu kỳ thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ Thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011–2020 và tầm nhìn đến 2030” do UNDP tài trợ, ngày 29/11/2013, Tổng cục Thống kê (Viện Khoa học Thống kê) phối hợp với Ban quản lý Dự án tổ chức Hội thảo “Dự thảo lần 2 Báo cáo đánh giá đầu kỳ thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030” tại khách sạn Khăn quàng đỏ, Hà Nội. Ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội thảo. Ông Vũ Thanh Liêm và ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê cùng điều hành Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo và chuyên viên của các đơn vị trong Tổng cục Thống kê; thành viên Ban chỉ đạo Trung ương, thành viên Tổ Thư ký thực hiện Chiến lược; đại diện lãnh đạo và chuyên viên của một số Cục Thống kê (Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Lào Cai, Bắc Ninh, Thái Bình); đại diện thống kê của một số Bộ, ngành (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ) và đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNFPA).

Tại Hội thảo, thay mặt nhóm chuyên gia của Dự án, ông Phạm Đăng Quyết và ông Trịnh Quang Vượng lần lượt trình bày Dự thảo lần 2 Báo cáo đánh giá đầu kỳ thực hiện Chiến lược và Chỉ tiêu đánh giá đầu kỳ năm 2013. Nội dung của các báo cáo tập trung vào đánh giá thực trạng và các kết quả đạt được của hệ thống Thống kê Việt Nam, những điểm yếu và hạn chế còn tồn tại, đồng thời đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm thúc đẩy sự phát triển của Thống kê Việt Nam. Báo cáo đánh giá đầu kỳ thực hiện Chiến lược và các chỉ tiêu đánh giá đầu kỳ năm 2013 là cơ sở quan trọng cho việc theo dõi và đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam nói chung và cho việc sơ kết (năm 2015) và tổng kết (năm 2020) thực hiện Chiến lược nói riêng.

Trên cơ sở nội dung của các báo cáo do nhóm chuyên gia trình bày, các đại biểu tham dự Hội thảo đã có các tham luận, đóng góp ý kiến chung cho các nội dung của báo cáo. Đồng thời, các đại biểu tham dự Hội thảo cũng chia nhóm và  thảo luận theo nhóm để góp ý chi tiết cho từng báo cáo của nhóm chuyên gia. Tổng cộng đã có 28 ý kiến góp ý cho các báo cáo được trình bày tại Hội thảo. Đây là những ý kiến góp ý rất có ý nghĩa giúp nhóm chuyên gia hoàn thiện Báo cáo đánh giá đầu kỳ thực hiện Chiến lược cũng như các chỉ tiêu đánh giá đầu kỳ năm 2013.

Kết luận Hội thảo, ông Vũ Thanh Liêm ghi nhận các ý kiến đóng góp khoa học, tâm huyết của các đại biểu tại Hội thảo. Sự có mặt của các đại biểu tham dự với các ý kiến góp ý là những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên sự thành công của Hội thảo. Hội thảo đã nghe hai báo cáo đề dẫn: Báo cáo đánh giá đầu kỳ thực hiện Chiến lược và chỉ tiêu đánh giá đầu kỳ năm 2013. Đây là báo cáo đánh giá, phân tích của nhóm chuyên gia độc lập, chưa có sự bổ sung và hoàn thiện của Tổng cục Thống kê. Bám vào 9 chương trình hành động, nhóm chuyên gia đã thu thập các thông tin đa chiều ở các đơn vị hoạt động thống kê như: các Vụ, các đơn vị sự nghiệp của Tổng cục Thống kê, các Cục Thống kê, UBND cấp tỉnh, thành phố và các Bộ, ngành. Từ đó tổng hợp và đưa ra các đánh giá, phân tích thẳng thắn, khoa học, cho thấy được toàn cảnh diện mạo của Thống kê Việt Nam thời kỳ đầu thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê. So với bản dự thảo báo cáo tại Hội thảo lần thứ nhất thì bản dự thảo báo cáo lần này được đánh giá tốt hơn và có sức thuyết phục hơn.

Tuy nhiên, các nội dung của bản báo cáo chưa toàn diện và sắc sảo. Nội dung của hai bản đề dẫn chưa kết hợp chặt chẽ và logic với nhau. Báo cáo thiếu những biểu hiện về mức độ bằng số. Các chỉ số đánh giá chưa đầy đủ theo 9 chương trình hành động, thiếu nhiều mẫu số và làm sao thiết lập được chỉ số theo thời gian, không gian, theo mục tiêu kế hoạch và các yếu tố tác động. Các chỉ số mà nhóm chuyên gia đưa ra ở dạng chung chung, không cụ thể. Định nghĩa chỉ số và nội hàm của nó cũng chưa rõ. Về kết quả của hoạt động thống kê chưa đưa ra được các con số đinh lượng.

Vì vậy, để khoa học và hoàn thiện báo cáo hơn, nhóm chuyên gia cần nghiên cứu và bổ sung theo hướng chỉ ra các chỉ số cụ thể theo thời gian, không gian, mục tiêu kế hoạch và các yếu tố tác động. Các chỉ số, nhóm chỉ số và hệ thống chỉ số phải gắn với 9 chương trình hành động. Nhóm chuyên gia cũng cần nghiên cứu thêm việc sử dụng hai chỉ tiêu để đánh giá kết quả của hoạt động thống kê, đó là: số byte thông tin, dữ liệu thu thập được và số trang phân tích, báo cáo của các ấn phẩm của Tổng cục Thống kê (từ chi cấp Chi cục, Cục Thống kê và Tổng cục Thống kê). Trên cơ sở hai chỉ tiêu này để có thể thiết lập được các chỉ số cần thiết phục vụ việc đánh giá, phân tích. Báo cáo cần bổ sung các biểu thống kê để tăng thêm phần trực quan cho báo cáo.

Sau Hội thảo này, nhóm chuyên gia tiếp tục tập trung trí tuệ để hoàn thiện các nội dung của bản báo cáo trên cơ sở các ý kiến góp ý và những nghiên cứu mới. Đồng thời, các đại biểu tham dự Hội thảo tiếp tục đóng góp ý kiến cho nhóm chuyên gia cũng như cho Tổng cục Thống kê. Sau khi có bản báo cáo cuối cùng của nhóm chuyên gia, Viện Khoa học Thống kê khẩn trương hoàn thiện để hoàn thành báo cáo của Ban chỉ đạo Trung ương về đánh giá đầu kỳ thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Báo cáo sau khi được hoàn thiện sẽ được trình Thủ tướng Chính phủ và các gửi các cơ quan liên quan.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội thảo

Ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng và Ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng
Viện Khoa học Thống kê cùng điều hành Hội thảo

Hai chuyên gia của Dự án trình bày báo cáo tại Hội thảo

Các đại biểu thảo luận và phát biểu ý kiến tại Hội thảo

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Quang cảnh Hội thảo

ĐBH