Hội thảo góp ý Báo cáo Thủ tướng chính phủ về đề án đổi mới quy trình biên soạn GRDP

Sáng ngày 12/03/2021, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội thảo góp ý Báo cáo Thủ tướng chính phủ về Đề án đổi mới quy trình biên soạn GRDP (Dự thảo Báo cáo Tổng kết Đề án 715). Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có các Phó Tổng cục trưởng TCTK: Ông Phạm Quang Vinh, ông Nguyễn Trung Tiến; đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc TCTK.

Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương chủ trì Hội thảo

Một số nội dung liên quan đến Dự thảo Báo cáo Tổng kết Đề án 715 gồm: Kết quả khảo sát nhu cầu thông tin GRDP quý của các Cục thống kê và khả năng thực hiện của các Vụ thống kê chuyên ngành; Những thay đổi trong Dự thảo Báo cáo tổng kết so với phiên bản đã trình bày trong Hội nghị Tổng kết Đề án 715 ngày 11/12/2020…

Tại Hội thảo các đại biểu tham dự đã tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến xoay quanh một số nội dung: Bố cục, văn phong Dự thảo Báo cáo; nghiên cứu nội dung thay đổi, bổ sung Dự thảo Báo cáo Tổng kết Đề án 715; điều chỉnh thời gian công bố số liệu ước tính GRDP 6 tháng và cả năm; đề xuất ứng dụng CNTT tạo lập kênh thông tin nhanh từ các Cục Thống kê phối hợp với các sở, ban ngành báo cáo TCTK phục vụ tính GRDP theo quý, năm; Quy trình và thủ tục để sửa đổi Đề án 715 hoặc xây dựng Đề án mới biên soạn GRDP theo quý…

Kết luận Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương ghi nhận và đánh giá cao những góp ý Dự thảo Báo cáo Tổng kết Đề án 715 cũng như ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự. Bà đề nghị các đơn vị có liên quan cùng nhau phối hợp thực hiện và khẩn trương hoàn thiện Dự thảo Báo cáo nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác thống kê hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Toàn cảnh Hội thảo

Khương Duy