Hội thảo “Hoàn thiện chương trình, tài liệu Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Thống kê”

Sáng này 21/4/2022, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê đã tổ chức Hội thảo “Hoàn thiện chương trình, tài liệu Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Thống kê”. Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương tham dự và chủ trì buổi Hội thảo. Tham dự hội thảo có Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến, các thành viên Ban biên soạn chương trình, tài liệu, đại diện lãnh đạo và chuyên viên của Viện Khoa học Thống kê, Vụ Tổ chức cán bộ, các Vụ chuyên môn liên quan thuộc cơ quan TCTK, Trường Cao đẳng Thống kê, Trường Cao đẳng Thống kê II (tham dự trực tuyến).

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng TCTK cho rằng, bộ tài liệu được gửi đến các đại biểu và triển khai bài bản với quy trình đầy đủ, tuy nhiên vẫn còn ý kiến cho rằng tài liệu cần được rà soát lại để nâng cao chất lượng và cập nhật yêu cầu của tình hình mới, bổ sung đầy đủ về nội dung, thuận lợi cho công tác đào tạo. Vì vậy, Tổng cục trưởng yêu cầu Hội thảo cần đi sâu vào nội dung, cần rà soát lại, bổ sung, chỉnh sửa trước khi ban hành. Viện Khoa học Thống kê cần làm rõ quá trình triển khai thực hiện, tổng hợp các ý kiến của đơn vị để triển khai hoàn thiện, đề xuất hướng giải pháp cho các vấn đề được đưa ra.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe Bà Hoàng Thu Hiền, Phó Viện trưởng đại diện Viện Khoa học Thống kê trình bày về: Tổng quan quá trình biên soạn đổi mới chương trình, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Thống kê. Hội thảo cũng tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp của 2 Trường cao đẳng Thống kê và đề xuất giải pháp với các vẫn đề còn vướng mắc và rà soát các vấn đề trùng lặp của 3 bộ tài liệu. Theo đó, quá trình biên soạn Chương trình, tài liệu bồi dưỡng đã được tiến hành từ khâu thành lập Ban biên tập; Xác định các Chuyên đề và xây dựng đề cương chi tiết; Trình Tổng cục trưởng phê duyệt các Chuyên đề và xây dựng đề cương chi tiết; Trình Bộ trưởng phê duyệt Chuyên đề và xây dựng đề cương chi tiết; Triển khai biên soạn Chuyên đề và xây dựng đề cương chi tiết; Nghiệm Thu sơ bộ và Nghiệm thu chính thức.

Chương trình Bồi dưỡng Nghiệp vụ công tác Thống kê viên hướng tới đối tượng công chức làm công tác thống kê thuộc hệ thống tổ chức thống kê nhà nước, đang giữ ngạch thống kê viên trung cấp và tương đương, cao đẳng và tương đương có bằng đại học và công chức mới tuyển dụng vào vị trí thống kê viên và tương đương thuộc hệ thống tổ chức thống kê nhà nước. Mục tiêu chung của Chương trình Bồi dưỡng nhằm cung cấp kiến thức thống kê, nghiệp vụ công tác thống kê xuyên suốt các hoạt động thống kê theo quy trình sản xuất thông tin thống kê nhằm đáp ứng yêu cầu công việc đối với công chức ngạch thống kê viên. Mục tiêu cụ thể là trang bị cho học viên tổng quan chung về công tác thống kê nhà nước, tiếp theo đến kỹ năng thu thập, khai thác thông tin thống kê và kỹ năng trình bày số liệu; Hình thành, nâng cao các kỹ năng nghiệp vụ công tác cần thiết, gắn với chức trách, nhiệm vụ của công chức thống kê ngạch thống kê viên trong hệ thống tổ chức thống kê nhà nước và yêu cầu của vị trí việc làm, đáp ứng nhiệm vụ được giao của ngạch thống kê viên; Hình thành phẩm chất đạo đức, nhân cách của người công chức nói chung và đạo đức nghề thống kê nói riêng.

Tài liệu Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thống kê viên là tài liệu hữu ích nhằm trang bị cho học viên các kiến thức và kỹ năng cơ bản để đào tạo, nâng cao các kỹ năng nghiệp vụ công tác cần thiết, gắn với chức trách, nhiệm vụ của công chức thống kê ngạch thống kê viên trong hệ thống tổ chức thống kê nhà nước và yêu cầu của vị trí việc làm, đáp ứng nhiệm vụ được giao của ngạch thống kê viên. Bộ Tài liệu có 3 chuyên đề thảo luận và học tập tại lớp gồm: Tổng quan công tác thống kê nhà nước, Kỹ năng thu thập thông tin thống kê và Một số kỹ năng trình bày số liệu thống kê. Tổng thời gian bồi dưỡng là 40 tiết được phân bổ cho việc học lý thuyết, thảo luận, thực hành, khai giảng, phổ biến quy chế học tập, kiểm tra, bế giảng và trao chứng chỉ. Việc biên soạn, giảng dạy và học tập Chương trình Bồi dưỡng cũng được quy định chặt chẽ, hưỡng dẫn cụ thể nhằm đem lại hiệu quả cao nhất.

Kết thúc Hội thảo, Tổng cục trưởng đồng tình với quan điểm của ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng TCTK về việc sẽ biên soạn lại bộ tài liệu bồi dưỡng thống kê với mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành Thống kê. Bộ tài liệu sẽ được khoanh vùng đào tạo trong ngành. Nguyên tắc thực hiện được Tổng cục trưởng đưa ra đó là: Đây là tài liệu thực hành để nâng cao chất lượng ngành Thống kê nên phải gắn lý thuyết với thực hành, xây dựng bộ tài liệu dành cho trường nghề; Đáp ứng yêu cầu đào tạo, thi tuyển công chức Thống kê theo vị trí việc làm gồm 4 cấp: thống kê viên trình độ cao cấp, thống kê viên chính, thống kê viên trình độ cao đẳng, thống kê viên trình độ trung cấp. Bộ tài liệu không chỉ được sử dụng để học tập, giảng dạy mà còn được tham khảo để ra đề thi trong các cuộc thi công chức. Vì vậy, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương yêu cầu sẽ biên soạn lại bộ tài liệu theo hướng hệ thống 3 chuyên đề và có lộ trình bổ sung tài liệu dành cho thống kê viên trình độ cao cấp về sau. Việc thực hiện trước tiên cần yêu cầu thành lập Ban Chỉ đạo mới, có thể bao gồm cả lãnh đạo Tổng cục và giao Vụ Tổ chức cán bộ làm đầu mối, 2 trường Cao đẳng và Viện Thống kê có trách nhiệm tham mưu. Các đơn vị chuyên môn có trách nghiệm đưa ra khung tài liệu ở các lĩnh vực chuyên môn của vụ mình. Trước mắt, tài liệu hướng tới nội bộ ngành, sau đó mục tiêu sẽ hướng tới đào tạo cho thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Bên cạnh đó, các đơn vị cần xác định rõ nghĩa vụ, trách nhiệm của các đơn vị có liên quan trong công tác giảng dạy, cần cân nhắc kỹ lưỡng khi cử các cán bộ có năng lực, trình độ làm công tác giảng dạy để nhấn mạnh giá trị của việc đào tạo. Các trường đào tạo của ngành Thống kê cần liên kết, gắn liền với thực tiễn, tạo điều kiện cho học viên có cơ hội tiếp cận môi trường làm việc thực tế, gắn liền hoạt động lý luận, khoa học vào thực tiễn, kinh tế – xã hội./.

Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương phát biểu khai mạc Hội thảo

Toàn cảnh buổi Hội thảo

Bà Hoàng Thu Hiền, Phó Viện trưởng, Viện Khoa học Thống kê trình bày tại Hội thảo

Mạnh Hùng