Hội thảo Kế hoạch Chiến lược thống kê nông nghiệp và nông thôn Việt Nam

Ngày 17 tháng 5 năm 2017, Tổng cục Thống kê phối hợp với Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) đã tổ chức Hội thảo về Kế hoạch Chiến lược thống kê nông nghiệp và nông thôn Việt Nam. Hội thảo được tổ chức nhằm hoàn thiện bản Kế hoạch Chiến lược thống kê nông nghiệp và nông thôn của Việt Nam trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và ban hành chính thức. Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo  có Trưởng đại diện Văn phòng FAO tại Việt Nam, chuyên gia quốc tế của FAO, đại diện  các bộ, ngành (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Khoa Thống kê, Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội và các đơn vị trong Tổng cục Thống kê.

Tại Hội thảo, ông Ravendra Singh, chuyên gia quốc tế của FAO có hai bài trình bày: (1) Tổng quan về Chiến lược toàn cầu về thống kê nông nghiệp và nông thôn; (2) Kế hoạch Chiến lược thống kê nông nghiệp và nông thôn của Việt Nam. Trên cơ sở các bài trình bày (nêu trên), Hội thảo chia nhóm thảo luận theo các chủ đề có liên quan tới nội dung của Kế hoạch Chiến lược thống kê nông nghiệp và nông thôn của Việt Nam như: (1) Bối cảnh, quá trình phát triển, chính sách và nhu cầu đòi hỏi về dữ liệu nông nghiệp, tích hợp vào Chiến lược phát triển thống kê quốc gia và các bên có liên quan chủ yếu; (2) Đánh giá các hoạt động hiện tại, đánh giá sự hài lòng và nhu cầu của người sử dụng, đánh giá năng lực, đánh giá các đầu ra thống kê và phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức; (3) Tầm nhìn và sứ mệnh, mục tiêu chiến lược và kết quả đầu ra, kế hoạch điều tra, kế hoạch tuyên truyền, khung theo dõi và đánh giá, kế hoạch tài chính; (4) Danh mục bộ chỉ tiêu thống kê cốt lõi tối thiểu về nông nghiệp và nông thôn của Việt Nam; (5) Kế hoạch hành động, khung logíc, ngân sách thực hiện Kế hoạch Chiến lược thống kê nông nghiệp và nông thôn.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê đã có các ý kiến góp ý đối với các tài liệu hội thảo, trong đó nhấn mạnh các ý kiến về nội dung của bản Kế hoạch Chiến lược thống kê nông nghiệp và nông thôn của Việt Nam như: Sứ mệnh và tầm nhìn, mục tiêu và kết quả đầu ra của Chiến lược, kế hoạch hành động, khung theo dõi, đánh giá và cập nhật các tài liệu có liên quan. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn Thụy, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê cũng có các ý kiến góp ý đối với việc tích hợp Kế hoạch Chiến lược thống kê nông nghiệp và nông thôn vào Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Kết luận Hội thảo, ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đánh giá cao sự tham gia và đóng góp ý kiến của các đại biểu tham dự. Ông Vinh đề nghị chuyên gia quốc tế của FAO phối hợp với Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản và các bộ, ngành có liên quan tiếp thu các ý kiến góp ý và sớm hoàn thiện bản Kế hoạch Chiến lược thống kê nông nghiệp và nông thôn của Việt Nam, trên cơ sở đó trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và ban hành chính thức.

Một số hình ảnh tại Hội thảo

Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê phát biểu khai mạc và chủ trì Hội thảo

Ông Jong Ha Bae, Trưởng đại diện Văn phòng FAO Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

Ông Ravendra Singh, chuyên gia quốc tế của FAO trình bày tại Hội thảo

Ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê phát biểu tại Hội thảo

Ông Nguyễn Văn Thụy, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê phát biểu tại Hội thảo

Toàn cảnh Hội thảo

ĐBH