Hội thảo khoa học về gắn kết giữa công tác giảng dạy với nghiên cứu và thực hành thống kê

Ngày 19 tháng 6 năm 2019, Khoa Thống kê, Trường Đại học Kinh tế quốc dân đã tổ chức Hội thảo khoa học về gắn kết giữa công tác giảng dạy với nghiên cứu và thực hành thống kê. Thành phần tham dự Hội thảo gồm: GS.TS Phan Công Nghĩa, nguyên Phó hiệu trưởng, PGS.TS. Trần Thị Bích Trưởng khoa, ThS. Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê; ThS. Đỗ Thị Ngọc, Vụ trưởng Vụ Thống kê Giá, Tổng cục Thống kê và các giảng viên, nghiên cứu viên của Khoa Thống kê và Viện Khoa học Thống kê.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS. Trần Thị Bích, Trưởng khoa Thống kê nhấn mạnh việc tổ chức hội thảo khoa học là hoạt động thường xuyên của Khoa Thống kê nhằm chia sẻ thông tin giữa các nhà khoa học, các công chức làm công tác chuyên môn của Tổng cục Thống kê với các giảng viên của Khoa Thống kê nhằm gắn kết giữa công tác giảng dạy với kết quả nghiên cứu và thực hành thống kê.

ThS. Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê đã trình bày tổng quan các giáo trình thống kê trong nước và quốc tế; trong đó có giới thiệu các khóa đào tạo thống kê của Khoa Thống kê, Trường Đại học Havard (Mỹ). Đặc biệt, ThS. Nguyễn Văn Đoàn đã đánh giá ưu điểm cũng như những hạn chế của Giáo trình Lý thuyết thống kê và đưa ra một số khuyến nghị về đổi mới các giáo trình thống kê. ThS. Đỗ Thị Ngọc, Vụ trưởng Vụ Thống kê Giá đã có những chia sẻ về phương pháp tính chỉ số giá tiêu dùng giai đoạn 2014-2019 của Tổng cục Thống kê, trong đó tập trung nhiều vào các kỹ thuật tính toán chỉ số giá tiêu dùng cũng như cách xử lý một số trường hợp bất thường trong điều tra và tính toán chỉ số giá tiêu dùng. Các đại biểu tham dự cũng đã có những thảo luận sôi nổi về các nội dung đã được các diễn giả trình bày.

Phát biểu kết thúc Hội thảo, PGS.TS. Trần Thị Bích một lần nữa khẳng định đây là một trong những hoạt động rất cần thiết mà các bộ môn của Khoa thống kê cần phải tiến hành thường xuyên hơn để nâng cao kiến thức và kinh nghiệm vận dụng kiến thức thống kê vào thực tiễn công tác giảng dạy. Thông qua Hội thảo khoa học này, Khoa Thống kê có cơ hội để tăng cường mối quan hệ hợp tác với Viện Khoa học Thống kê, Vụ Thống kê Giá cũng như các đơn vị khác trong cơ quan Tổng cục Thống kê. Trong thời gian tới, Khoa Thống kê mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, chia sẻ của cơ quan Tổng cục Thống kê nói chung và của Viện Khoa học Thống kê cũng như Vụ Thống kê Giá nói riêng.

Một số hình ảnh tại Hội thảo khoa học:

PGS.TS. Trần Thị Bích, Trưởng khoa Thống kê phát biểu khai mạc Hội thảo

ThS. Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê trình bày tại Hội thảo

ThS. Đỗ Thị Ngọc, Vụ trưởng Vụ Thống kê Giá trình bày tại Hội thảo

Quang cảnh Hội thảo

ĐBH