Hội thảo khu vực ASEAN về Dữ liệu lớn theo hình thức trực tuyến

Thực hiện nội dung Dữ liệu lớn giúp tăng cường thống kê chính thức của Hệ thống thống kê cộng đồng ASEAN (ACSS) được Ủy ban ACSS phê chuẩn tại Kỳ họp thứ 10 vào tháng 12/2020, Ban Thư ký ASEAN sẽ tổ chức chuỗi 03 Hội thảo khu vực ASEAN về Dữ liệu lớn vào các ngày 28 – 30 tháng 4, 01 – 03 tháng 6, 06 – 08 tháng 7 năm 2021 theo hình thức trực tuyến.

Mục tiêu của Hội thảo nhằm cung cấp kiến thức và kỹ năng liên quan đến việc sử dụng Dữ liệu lớn như sử dụng Python để quản lý dữ liệu, quy trình tiền xử lý và hiển thị dữ liệu bằng các phần mềm Python, Power Bi, Tableau, giới thiệu về học máy, nền tảng Hadoop, kinh nghiệm trích xuất dữ liệu từ các trang web và sử dụng dữ liệu di động của một số quốc gia.

Đối tượng tham gia Hội thảo gồm những nhà khoa học dữ liệu và kỹ sư dữ liệu đến từ các quốc gia thuộc khu vực ASEAN. Về phía Việt Nam có các chuyên viên, nghiên cứu viên đến từ 4 đơn vị: (1) Viện Khoa học Thống kê; (2) Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê (Cục TTDL); (3) Vụ Thống kê Giá và (4) Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ.

Một số chủ đề của Hội thảo đã được Tiểu ban Kế hoạch và Điều phối ACSS thông qua bao gồm:

  • Xây dựng quy trình hiệu quả phục vụ tiền xử lý dữ liệu thị trường
  • Xây dựng quá trình tự động thu thập thông tin từ các trang web (web scraping) du lịch trực tuyến phục vụ thống kê du lịch tại Indonesia
  • Xây dựng hệ thống thu thập dữ liệu chuyến bay tự động phục vụ thống kê vận tải đường không
  • Triển khai dữ liệu lớn cho thống kê giá ở In-đô-nê-xi-a: quá trình phát triển từ quá khứ, hiện tại tới tương lai

Một số hình ảnh Hội thảo

Minh Ánh (Tổng hợp)