Hội thảo kỹ thuật rà soát danh mục chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam

Từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 7 năm 2018, Tổng cục Thống kê phối hợp với Chương trình Cải cách kinh tế vĩ mô / Tăng trưởng xanh (GIZ) tổ chức Hội thảo kỹ thuật rà soát danh mục chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam. Hội thảo này là một trong các hoạt động nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. Hội thảo được tổ chức để lấy ý kiến góp ý nhằm hoàn thiện danh mục chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững (SDG) của Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê và ông Michael Krakowski, Giám đốc của GIZ đã phát biểu khai mạc và đồng chủ trì hội thảo. Tham dự Hội thảo còn có các chuyên gia tư vấn kỹ thuật trong nước và quốc tế, đại diện của các bộ, ngành, các đơn vị trong Tổng cục Thống kê và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Trên cở sở đối chiếu giữa các mục tiêu và chỉ tiêu phát triển bền vững toàn cầu với các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam, rà soát, đánh giá các hệ thống chỉ tiêu thống kê hiện có ở Việt Nam và qua nhiều vòng hội thảo chuyên đề về các chỉ tiêu thống kê của các lĩnh vực như dân số, giới, người khuyết tật,… Tổng cục Thống kê đề xuất danh mục gồm 291 chỉ tiêu phản ánh 17 mục tiêu chung và 115 mục tiêu cụ thể về phát triển bền vững của Việt Nam. Dự thảo các chỉ tiêu phát triển bền vững của Việt Nam đã được Tổng cục Thống kê rà soát sự tương thích với các chỉ tiêu phát triển bền vững toàn cầu cũng như xem xét tính đặc thù trong điều kiện của Việt Nam. Danh mục các chỉ tiêu dự thảo gồm các nội dung chủ yếu như: mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể tương ứng; số thứ tự; mã quốc gia tương ứng; tên chỉ tiêu/nhóm chỉ tiêu; phân tổ chủ yếu; kỳ công bố; lộ trình thực hiện; cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp. Tại Hội thảo, các chuyên gia quốc tế của GIZ đã chia sẻ các kinh nghiệm của quốc tế cũng như kinh nghiệm của Đức trong việc xây dựng các chỉ tiêu phát triển bền vững. Đây là những kinh nghiệm quý báu cho Việt Nam khi xây dựng các chỉ tiêu phát triển bền vững của quốc gia.

Trong 3 ngày, Hội thảo đã dành phần lớn thời gian để thảo luận nhóm đối với từng chỉ tiêu cụ thể thuộc các nhóm chỉ tiêu kinh tế, xã hội và môi trường nhằm xem xét sự cần thiết cũng như tính khả thi của chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam.

Kết luận hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương trân trọng cảm ơn GIZ, các tổ chức quốc tế và các đại biểu tham dự hội thảo đã hỗ trợ và đồng hành cùng Tổng cục Thống kê trong việc xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam. Các ý kiến góp ý của các chuyên gia và các đại biểu tham dự rất hữu ích cho Tổng cục Thống kê hoàn thiện bộ chỉ tiêu. Sau Hội thảo này, Vụ Phương pháp chế độ thống kê và Công nghệ thông tin sẽ tổng hợp các ý kiến góp ý, tiếp thu hoặc giải trình các ý kiến của đại biểu tại Hội thảo; đồng thời hoàn thiện danh mục hệ thống chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam. Tổng cục Thống kê sẽ tiếp tục làm việc với các chuyên gia và các bộ, ngành có liên quan để hoàn thiện danh mục các chỉ tiêu phát triển bền vững của Việt Nam để có thể trình cấp có thẩm quyền ban hành vào tháng 12 năm nay.

Một số hình ảnh tại Hội thảo

Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Tổng cục trưởng và ông Michael Krakowski, Giám đốc của GIZ điều hành Hội thảo

Thảo luận nhóm tại Hội thảo

Quang cảnh hội thảo

ĐBH