Hội thảo lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Quy chế bổ nhiệm

Chiều ngày 20/12/2022, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Quy chế bổ nhiệm. Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo có các Phó Tổng cục trưởng: Nguyễn Trung Tiến, Lê Trung Hiếu; Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan TCTK. Các cục Thống kê tỉnh, thành phố tham dự theo hình thức trực tuyến.

Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương phát biểu chỉ đạo Hội thảo

Để phù hợp với những quy định mới của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ, trong đó có những văn bản pháp lý quan trọng như: Quy định số 80-QĐ/TW ngày 18/8/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Nghị định số: 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức… Tổng cục Thống kê đã tiến hành xây dựng dự thảo sửa đổi Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, luân chuyển, điều động, từ chức, miễn nhiệm, thôi giữ chức vụ đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc, trực thuộc TCTK. Quy chế mới này sẽ thay thế cho Quyết định 856/QĐ-TCTK ngày 23/7/2015 trước đó.

Phát biểu chỉ đạo Hội thảo, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh, việc xây dựng Quy chế mới về công tác cán bộ có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với hoạt động của các đơn vị thuộc, trực thuộc TCTK. Một Quy chế được xây dựng đầy đủ, toàn diện, chi tiết và đúng với những quy định của Đảng, Nhà nước, Bộ Kế hoạch Đầu tư sẽ giúp các đơn vị thuộc, trực thuộc TCTK khi triển khai các nhiệm vụ về công tác cán bộ sẽ không gặp khó khăn, lúng túng.

Toàn cảnh hội thảo

Đại diện cho đơn vị chủ trì xây dựng dự thảo, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ TCTK – Nguyễn Văn Tuyên đã trình bày tóm tắt dự thảo Quy chế. Theo đó, Quy chế mới được xây dựng trên 11 căn cứ pháp lý quan trọng, được chia thành 6 chương và bao gồm 50 điều. Cụ thể, Chương I: Quy định chung; Chương II: Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; Chương III: Luân chuyển công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; Chương IV: Điều động, tiếp nhận và biệt phái; Chương V: Từ chức, miễn nhiệm và thôi giữ chức vụ; Chương VI: Điều khoản thi hành.

Các Cục Thống kê tham gia góp ý trực tuyến

Tại hội thảo, các đại biểu tham dự đã thảo luận sôi nổi về các vấn đề liên quan đến Dự thảo Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Nguyễn Văn Tuyên đã trả lời trực tiếp những góp ý tại hội thảo, đồng thời tiếp tục mong muốn ghi nhận thêm những ý kiến góp ý bằng văn bản của các Vụ, Cục, đơn vị sự nghiệp gửi về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 30/12/2022. Vụ sẽ tiếp tục tổng hợp tiếp thu, giải trình.

Kết luận hội nghị, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương yêu cầu các đơn vị thuộc, trực thuộc TCTK nghiên cứu kỹ, tìm hiểu các văn bản của Đảng, Nhà nước có liên quan, đặc biệt, từ trong quá trình triển khai ở thực tiễn đơn vị mình đề xuất, góp ý xây dựng quy chế để không chỉ đảm bảo phù hợp với văn bản quy định của cơ quan cấp trên nhưng cũng cần có điểm mới phát huy tính năng động, tích cực của cán bộ, nâng cao hoạt động của đơn vị mà Quy định của Đảng, Nhà nước không hạn chế.