Hội thảo Mô hình Hội đồng Thống kê Quốc gia

Ngày 10/12/2013, Tổng cục Thống kê tổ chức Hội thảo “Mô hình Hội đồng Thống kê Quốc gia” do UNDP tài trợ được diễn ra tại khách sạn Pullman, 40 Cát Linh, Hà Nội. Ông Nguyễn Văn Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội thảo. Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, ông Bakhodir Burkhanov, Phó trưởng đại diện UNDP tại Việt Nam cùng điều hành Hội thảo.

Thành phần tham dự Hội thảo gồm có: Đại diện Thống kê Nga, Thống kê Ấn Độ; tổ chức quốc tế Paris21; một số Bộ, ngành, Viện nghiên cứu, các chuyên gia trong lĩnh vực Thống kê; Lãnh đạo Tổng cục Thống kê; Ban soạn thảo và Tổ Biên tập Luật Thống kê sửa đổi; Nhóm nghiên cứu Hội đồng thống kê Quốc gia của Việt Nam; Lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê…

Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự được nghe 7 bài trình bày gồm: 1) Đại diện cơ quan Thống kê Nga trình bày Tính công khai và các hoạt động của Rosstat; 2) Đại diện cơ quan Thống kê Ấn Độ trình bày Hệ thống Thống kê Ấn Độ, sự hình thành Hội đồng Thống kê Quốc gia, kinh nghiệm và sáng kiến cho tương lai; 3) ông Tomas P.Africa, chuyên gia quốc tế đến từ Paris21 trình bày Mô hình Hội đồng Thống kê Quốc gia Philipin; 4) ông Trần Tuấn Hưng, Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin, đại diện Đoàn khảo sát tại Séc trình bày Hội đồng Thống kê – Kinh nghiệm từ Thống kê Séc; 5) ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê, đại diện Đoàn khảo sát tại Canada trình bày Hội đồng Thống kê Quốc gia Canada, công cụ phối hợp hiệu quả – kinh nghiệm đối với Thống kê Việt Nam; 6) ông Trần Đình Châu, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực trình bày Một số kinh nghiệm về hoạt động của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực; 7) ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện Khoa Thống kê, đại diện Nhóm nghiên cứu trình bày về Nghiên cứu thành lập Hội đồng Thống kê Quốc gia tại Việt Nam; và 1 bài tham luận của ông Bùi Tất Thắng, Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, Bộ KH&ĐT trình bày về việc thành lập Hội đồng Thống kê Quốc gia.

Trên cơ sở nội dung của các bài trình bày, các đại biểu tham dự Hội thảo đã đưa ra các câu hỏi nhằm tìm hiểu sâu hơn những kinh nghiệm cũng như tính hiệu quả, cơ chế điều phối trong hoạt động của Hội đồng Thống kê các nước. Đồng thời, các đại biểu tham dự Hội thảo cũng chia thành 2 nhóm (nhóm 1 do ông Bùi Tất Thắng, Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển làm trưởng nhóm, nhóm 2 do ông Ông Trần Tuấn Hưng, Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin làm trưởng nhóm) và thảo luận theo nhóm để góp ý chi tiết cho việc thành lập Hội đồng Thống kê Quốc gia.

Hai nhóm đã thảo luận sôi nổi với nhiều ý kiến nhằm giải quyết các vấn đề: trong công tác hoạt động Thống kê của Việt Nam; quan điểm, nguyên tắc của mô hình Hội đồng; vị trí chức năng của Hội đồng; tiêu chí lựa chọn nhân sự của Hội đồng; và lộ trình thành lập Hội đồng Thống kê Quốc gia.  Tổng cộng đã có 18 ý kiến và được 2 trưởng nhóm tổng hợp, trình bày góp ý cho nhóm nghiên cứu Hội đồng thống kê quốc gia của VN. Đây là những ý kiến góp ý rất có ý nghĩa giúp Tổng cục Thống kê có nhìn nhận khách quan về sự cần thiết phải thành lập Hội đồng Thống kê Quốc gia và lộ trình để thành lập; cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động cần phải lưu ý những vấn đề gì…

Kết luận Hội thảo, ông Nguyễn Bích Lâm đã cảm ơn chân thành và ghi nhận các ý kiến đóng góp, tâm huyết của các đại biểu tại Hội thảo. Sự có mặt của các đại biểu tham dự với các ý kiến góp ý là những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên sự thành công của Hội thảo. Ông cũng nêu rõ thực trạng ngành thống kê hiện nay đang được các cấp, các ngành và nhân dân quan tâm. Nhà nước cũng đã quan tâm đến ngành thể hiện qua việc ban hành các văn bản như: Đề án đổi mới đồng bộ các chỉ tiêu thống kê, Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam, Chính sách phổ biến thông tin, Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê… Yêu cầu cấp bách hiện nay nhằm tăng cường môi trường pháp lý cho hoạt động thống kê, đó là vấn đề sửa đổi Luật Thống kê. Chủ đề Hội thảo hôm nay liên quan đến một trong những quan điểm định hướng của Luật Thống kê sửa đổi trong đó có việc quy định rõ mô hình tổ chức thống kê và xem xét thành lập Hội đồng Thống kê Quốc gia. Ông cũng đã nhấn mạnh trong thời gian tới, yêu cầu nhóm nghiên cứu về Hội đồng Thống kê Quốc gia tiếp tục tập trung trí tuệ đưa ra những đề xuất, lộ trình cho việc thành lập Hội đồng Thống kê Quốc gia. Tập trung giải quyết vào 3 vấn đề: (1) Sự cần thiết của việc thành lập; (2) Vị trí; (3) Chức năng, thành viên của Hội đồng.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

ĐN