Hội thảo người dùng tin khảo sát mức sống dân cư

Chiều ngày 26/10/2021, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội thảo người dùng tin khảo sát mức sống dân cư. Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các vụ liên quan thuộc cơ quan TCTK và đại diện các đơn vị Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đại diện các Bộ Y tế; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Viện dinh dưỡng quốc gia; Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội và một số viện nghiên cứu trong nước. Bên cạnh đó còn có đại diện các tổ chức tổ chức quốc tế như: Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP); Ngân hàng Thế giới (WB); Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) và các chuyên gia trong nước tại các điểm cầu trực tuyến.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến khẳng định: Khảo sát mức sống dân cư (KSMS) cung cấp các thông tin để đánh giá mức sống của dân cư trên nhiều khía cạnh như: thu nhập, chi tiêu, việc làm, nhân khẩu, giáo dục, y tế, nhà ở, tài sản của hộ cũng như các điều kiện sống và môi trường kinh tế – xã hội của các hộ dân cư. Ngoài ra, số liệu KSMS dân cư còn cung cấp thông tin để xác định chuẩn nghèo theo quy định của Chính phủ trong các giai đoạn; xác định mức sống tối thiểu, mức sống trung bình phục vụ xây dựng quy định về mức lương tối thiểu của người lao động; GDP theo phương pháp tiêu dùng cuối cùng…. KSMS dân cư năm 2022 được xây dựng nhằm thu thập thông tin về chỉ tiêu của hộ dân cư, đây là các thông tin bổ sung so với KSMS trong các năm lẻ mà gần nhất là KSMS 2021. Để hoàn thiện phiếu điều tra đáp ứng các yêu cầu thông tin, đồng thời giảm thiểu gánh nặng cho đối tượng cung cấp thông tin, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến mong các đại biểu tham gia Hội thảo tập trung cho ý kiến và đưa ra những đề xuất về nội dung phiếu hỏi KSMS sử dụng cho điều tra năm 2022.

Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến phát biểu tại Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe trình bày giới thiệu bảng hỏi KSMS 2022 và cho ý kiến vào nội dung bảng hỏi. Các đại biểu tham dự Hội thảo đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp, khuyến nghị về các nội dung trong bảng hỏi KSMS 2022.

Kết thúc Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu tại Hội thảo. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Phó Tổng cục trưởng đề nghị đơn vị thực hiện tiếp tục rà soát, chỉnh sửa theo hướng rút gọn nội dung bảng câu hỏi nhưng vẫn đảm bảo đáp ứng yêu cầu của người dùng tin.

Toàn cảnh Hội thảo

Khương Duy