Hội thảo Phương án điều tra nhu cầu thông tin thống kê năm 2013

Sáng ngày 13 tháng 03 năm 2013, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội thảo: Phương án điều tra nhu cầu thông tin thống kê năm 2013. Ông Đỗ Thức, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có ông Nguyễn Bích Lâm – Phó Tổng cục trưởng TCTK; bà Trần Thị Hằng – Phó Tổng cục trưởng TCTK; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc cơ quan TCTK; đại diện lãnh đạo Cục Thống kê Hà Nội, Cục Thống kê Bắc Ninh, Cục Thống kê Ninh Bình; cùng toàn thể các thành viên trong ban xây dựng phương án điều tra.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Đỗ Thức đã nêu rõ tầm quan trọng trong vấn đề sử dụng thông tin thống kê nên cần thiết phải thay đổi tư duy, thay đổi cách nhận thức về chức năng của việc điều tra thông tin. Trong phương án điều tra nhu cầu thông tin thống kê năm 2013 với kinh phí thấp nhưng ông mong sẽ đạt hiệu quả cao.

Hội thảo đã được nghe ông Đậu Ngọc Hùng,  Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp trình bày khái quát về phương án điều tra nhu cầu thông tin thống kê năm 2013: Với mục đích, yêu cầu của cuộc điều tra là thu thập thông tin, đánh giá mức độ sử dụng thông tin thống kê; Đối tượng điều tra là các cá nhân đã đang và sẽ sử dụng thông tin thống kê do TCTK, Cục Thống kê, Chi cục Thống kê cung cấp và phố biến; Phạm vi điều tra mẫu trên địa bàn 32 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đại sứ quán, tổ chức quốc tế thường xuyên sử dụng số liệu thống kê của Việt Nam; Đây là điều tra mẫu với quy mô 7000 đối tượng (riêng thành phố Hà Nội có 700 phiếu điều tra, thành phố Hồ Chí Minh có 250 phiếu điều tra..) được chọn theo phương pháp chuyên gia với hai cách thu thập thông tin là điều tra trực tiếp và điều tra gián tiếp qua đường bưu điện; Vụ Thống kê Tổng hợp chủ trì thực hiện điều tra, giúp Tổng cục trưởng chỉ đạo phương án điều tra; Triển khai điều tra từ ngày 01/08/2013 đến ngày 31/08/2013 sau đó xử lý, tổng hợp thông tin và công bố kết quả từ ngày 01/09/2013 đến ngày 31/12/2013.

Hội thảo dành nhiều thời gian để thảo luận, các đại biểu đã tham gia và đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, cụ thể cho phương án điều tra, phiếu điều tra . . hoàn thiện, thiết thực hơn.

Kết thúc Hội thảo, Tổng cục trưởng TCTK ông Đỗ Thức tổng hợp ý kiến của các đai biểu đã góp ý,  tất cả những ý kiến đóng góp đó sẽ được lãnh đạo TCTK, cũng như Vụ Thống kê Tổng hợp xem xét, cân nhắc để đưa vào nội dung của phương án điều tra nhu cầu thông tin thống kê 2013.

Hình ảnh toàn cảnh hội thảo: