Hội thảo Phương án, phiếu điều tra Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản 2016

Ngày 13/11/2015, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội thảo “Phương án, phiếu điều tra Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản 2016”. Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK phát biểu khai mạc và chủ trì Hội thảo. Hội thảo có sự tham dự của một số lãnh đạo và các chuyên viên các đơn vị trực thuộc TCTK; các đại biểu của Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tại Hội thảo, các đại biểu được nghe 3 báo cáo của Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản: (1) Báo cáo công tác chuẩn bị cho Tổng điều tra và kế hoạch công tác thời gian tiếp theo và phân công nhiệm vụ cho thành viên Tổ thường trực; (2) Dự thảo lần 1 Phương án Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016; (3) Dự thảo 04 loại phiếu áp dụng trong Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016.

Hội thảo đã dành thời gian cho các đại biểu thảo luận đóng góp ý kiến. Các ý kiến đóng góp tập trung vào công tác chuẩn bị, phân công nhiệm vụ  trong Ban chỉ đạo, tổ chức thực hiện, phương án điều tra và dự thảo phiếu điều tra.

Kết luận Hội thảo, ông Phạm Quang Vinh ghi nhận các ý kiến đóng góp và chia sẻ của các đại biểu. Ông cũng đề nghị, trên cơ sở các ý kiến góp ý tại Hội thảo, Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản tham khảo thêm các kinh nghiệm từ kết quả điều tra thử lần 2 để xem xét, nghiên cứu tiếp thu. Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản cần có kế hoạch làm việc với một số đơn vị liên quan như Trung tâm Tin học khu vực I, Vụ Thống kê Dân số và Lao động, Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường, Vụ Thống kê Công nghiệp… hay Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để hoàn thiện phiếu và phương án điều tra. Cần triển khai công việc khẩn trương hơn nữa để kịp tiến độ đã đề ra.

Hình ảnh Hội thảo:

HTH