Hội thảo Phương pháp khoa học dữ liệu mới nổi cho dữ liệu y sinh phức tạp và dữ liệu điện tử

Hội thảo khai mạc về Phương pháp khoa học dữ liệu mới nổi về dữ liệu y sinh phức tạp và dữ liệu điện tử sẽ được tổ chức tại Đại học Augusta (Tòa nhà Georgia Cyber Center Hull McKnight – Đường số 11, Augusta, GA 30901)vào hai ngày 29 và 30 tháng 3 năm 2019. Hội thảo có sự tham gia của một số diễn giả nổi tiếng là những người tiên phong trong lĩnh vực phân tích dữ liệu lớn. Mục tiêu của hội thảo hai ngày này là để giáo dục và trao quyền cho sinh viên sau đại học, nghiên cứu sinh sau tiến sĩ, nhà nghiên cứu nghề nghiệp và giảng viên với các phương pháp thống kê mới nổi để giải quyết các dữ liệu phức tạp phát sinh từ các lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là từ khoa học y sinh và khoa học mạng.

Hội thảo do Đại học Augusta tổ chức và được hỗ trợ tài chính bởi Văn phòng SVP của Đại học Augusta, Viện Khoa học Toán học Thống kê và Ứng dụng (MitchI), Trường Khoa học Máy tính và Điện tử Đại học Augusta và được đồng tài trợ bởi Hiệp hội Thống kê Hoa Kỳ (ASA) Georgia Chapter, Các nhóm họp dành cho phụ nữ trong thống kê(CWS), Viện Thống kê toán học (IMS), Viện Thống kê quốc tế (ISI), Ủy ban liên tịch về phụ nữ trong khoa học toán học (JCW –Math) và Hội đồng thống kê khu vực miền Nam (SRCOS).

Những người tìm kiếm hỗ trợ tài chính để tham dự hội thảo được khuyến khích đăng ký Giải thưởng Du lịch IMS. Một số lượng ít các giải thưởng du lịch lên tới 800 đô la dành cho mỗi người tham dự cũng có sẵn từ Hội thảo để bù đắp các chi phí liên quan đến hội thảo.

Để biết thêm thông tin về hội thảo, vui lòng liên hệ với ban tổ chức tại https://www.augusta.edu/mcg/dphs/workshop/committee.php

Phương Hoa (lược dịch)

Nguồn: https://www.augusta.edu/mcg/dphs/workshop/index.php