Hội thảo quốc gia về thống kê và tin học ứng dụng

Nhân kỷ niệm 40 năm đào tạo Chuyên ngành Thống kê (1976-2016), đồng thời nhằm tạo ra một môi trường trao đổi học thuật và chia sẻ kinh nghiệm giữa các nhà khoa học trong các trường đại học, các cơ quan nghiên cứu, các tổ chức xã hội nghề nghiệp về những vấn đề thuộc về lý thuyết, ứng dụng thống kê và tin học vào thực tiễn, những thách thức của thống kê trong kỷ nguyên số, đặc biệt là sự xuất hiện của dữ liệu lớn. Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng, Cục Thống kê Quảng Nam phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và Viện Khoa học Thống kê – Tổng cục Thống kê Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc gia với chủ đề “THỐNG KÊ VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG”.

Ban tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các nhà khoa học, các chuyên gia và các nhà quản lý tham gia viết bài cho Hội thảo. Các nội dung Hội thảo hướng đến trao đổi và thảo luận gồm: Đào tạo thống kê ở Việt Nam và Thế giới; Thống kê lý thuyết và ứng dụng; Ứng dụng thống kê, nghiên cứu định lượng các vấn đề kinh tế – xã hội; Tích hợp thống kê và công nghệ thông tin; Hệ thống thông tin; Kho và khai phá dữ liệu; Trí tuệ nhân tạo; Thương mại điện tử; Các chủ đề khác có liên quan.

Thời hạn nộp bài và đăng ký tham dự:

–         Thời hạn cuối cùng nộp bài: 30/08/2016;

–         Thời gian đăng ký tham dự: 15/10/2016;

–         Dự kiến thời gian tổ chức: Thứ Bảy, ngày 12 tháng 11 năm 2016;

–         Dự kiến địa điểm tổ chức: TP. Đà Nẵng.

Cách thức nộp bài:

–         Bài viết gửi bằng file mềm theo định dạng file word và gửi bài qua địa chỉ-mail: hoithao.tkth@due.edu.vn;

–         Ngôn ngữ: Tiếng Việt (tóm tắt: Tiếng Anh).

BTC