Hội thảo quốc tế Thống kê về web ngữ nghĩa lần thứ tư (SemStats 2016)

Hội thảo quốc tế “Thống kê về web ngữ nghĩa” lần thứ tư sẽ được kết hợp với Hội thảo quốc tế về web ngữ nghĩa lần thứ 15 (ISWC2016 – International Semantic Web Conference). Thời gian hội nghị: từ ngày 17-21/10/2016, tại Kobe, Nhật Bản.

Mục tiêu của hội thảo này là để khám phá và tăng cường mối quan hệ giữa web ngữ nghĩa và cộng đồng thống kê, nhằm cung cấp và tiếp cận một cách tốt hơn với các dữ liệu của các cơ quan thống kê. Hội thảo sẽ tập trung vào cách thức mà các nhà thống kê có thể sử dụng các công nghệ web ngữ nghĩa và tiêu chuẩn để chính thức hóa, xuất bản, tài liệu và liên kết dữ liệu và siêu dữ liệu của họ, và còn về cách các phương pháp thống kê có thể được áp dụng trên dữ liệu được liên kết. Đây là hội thảo thứ tư được tiếp nối lần lượt sau Hội thảo lần thứ nhất được tổ chức tại Úc trong năm 2013 (SemStats 2013).

Cộng đồng thống kê thế giới gần đây đã thể hiện sự quan tâm về web ngữ nghĩa. Cụ thể là các sáng kiến đã được đưa ra để phát triển vốn từ thể hiện cho các phân loại thống kê và tìm ra siêu dữ liệu. Qua quá trình làm việc, các nhà thống kê đã nhận thấy một số thách thức trong việc sử dụng web ngữ nghĩa như: Làm thế nào dữ liệu và các khái niệm có thể được liên kết khắt khe về mặt thống kê? Làm thế nào chúng ta có thể tránh được ngữ nghĩa “mờ” dẫn đến phân tích sai? Làm thế nào chúng ta có thể bảo mật dữ liệu?

Hội thảo lần này tập trung vào 2 chủ đề chính: (1) Công bố dữ liệu thống kê; và (2) Sử dụng dữ liệu thống kê. Ngoài ra, hội thảo cũng đề cập đến việc làm thế nào để áp dụng các phương pháp thống kê hay phương pháp xử lý đối với dữ liệu kết nối, và cách để phát triển các phương pháp mới và các công cụ cho mục đích này.

Đăng ký tham dự và các bài trình bày tham dự Hội thảo gửi về địa chỉ email: semstats2016@easychair.org hạn chót là ngày 31/7/2016. Giải thưởng cao nhất cho bài viết có phần thưởng là 1000 Euro.

Thông tin chi tiết về Hội thảo xem thêm tại http://iswc2016.semanticweb.org/index.html

Lan Phương (dịch)

Nguồn : http://semstats.org/2016/