Hội thảo quốc tế về đo lường sự đổi mới

Từ ngày 19 – 21/3/2014, Hội thảo quốc tế về đo lường sự đổi mới được tổ chức tại Khách sạn Tiantan, thủ đô Bejing, Trung Quốc. Hội thảo đã thu hút trên 100 đại biểu đến từ các quốc gia và tổ chức quốc tế, như: UNESCO, OECD, China, Canada, Úc, Ấn Độ, Inđônexia, Malayxia, Philipine, Lào, SriLanka… và Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện KHTK và ông Bùi Trọng Tú, Phó vụ trưởng Vụ TK TM&DV tham dự và trình bày tại Hội thảo này.

Ông Li Qiang, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Trung quốc đến dự và phát biểu khai mạc Hội thảo. Hội thảo tập trung trình bày và thảo luận các vấn đề: Thống kê đổi mới khoa học và công nghệ; đo lường đổi mới; điều tra đổi mới và chiến lược kinh doanh; kinh nghiệm của các quốc gia về đo lường đổi mới…

Một số hình ảnh của Hội thảo.

Đoàn Dũng