Hội thảo quốc tế về phương pháp thống kê và trí tuệ nhân tạo

Kết hợp với Hội nghị quốc tế lần thứ 11 về Hệ thống, Mạng và Công nghệ xung quanh (ANT) & Hội nghị quốc tế lần thứ 3 về Dữ liệu và Công nghiệp mới nổi 4.0 (EDI40)

Trí tuệ nhân tạo (AI) chủ yếu dựa trên dữ liệu. Nó sử dụng các phương pháp thống kê thông qua các mối quan hệ giữa người và máy trong quá trình tạo dữ liệu, sản xuất thuật toán và dự đoán kết quả. Hội thảo quốc tế về phương pháp thống kê và trí tuệ nhân tạo (IWSMAI) sẽ là cuộc họp thường niên của các nhà nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo, phương pháp thống kê, học máy và các lĩnh vực liên quan. Hội thảo sẽ được tổ chức từ ngày 6 – 9 tháng 4 năm 2020, tại Warsaw, Ba Lan.

Hội thảo này sẽ bao gồm (nhưng sẽ không giới hạn) các chủ đề sau:

1. Trí tuệ nhân tạo

2. Các phương pháp thống kê

3. Phân tích dữ liệu và khai thác dữ liệu

4. Thống kê máy tính

5. Học tập có giám sát và không giám sát

6. Phương pháp luận thống kê

7. Tin sinh học

8. Thống kê y tế

9. Học sâu

10. Thu thập dữ liệu và ứng dụng

11. Khoa học dữ liệu và Công nghệ chuỗi khối (Blockchain)

12. Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo

13. Thống kê toán học

14. Kỹ thuật và ứng dụng chọn mẫu

15. Phần mềm thống kê (R, SAS, Python)

16. Mạng lưới thần kinh

17. Mô hình dịch tễ

Mục đích của IWSMAI là tập hợp các nhà nghiên cứu, giáo sư và sinh viên từ khắp nơi trên thế giới để trình bày những ý tưởng và kết quả nghiên cứu mới nhất của họ trong phạm vi của IWSMAI 2020. Hội thảo này cũng sẽ cung cấp một môi trường lý tưởng để phát triển sự hợp tác mới và gặp gỡ các chuyên gia về các nguyên tắc cơ bản, ứng dụng và sản phẩm của các lĩnh vực được đề cập. Hội thảo sẽ bao gồm các bài thuyết trình và các bài viết đóng góp, các phiên áp phích và các bài giảng hiện đại của các diễn giả chính được mời.

Các bài báo được chấp nhận của IWSMAI 2020 sẽ được Elsevier Science xuất bản trực tuyến trong loạt bài trên tạp chí Khoa học máy tính Procedia. Tạp chí Khoa học máy tính Procedia được Elsevier lưu trữ trên www.Elsevier.com và trên nền tảng nội dung Elsevier ScienceDirect (www.scTHERirect.com), và sẽ được cung cấp miễn phí trên toàn thế giới. Tất cả các bài viết trên Procedia sẽ được Scopus (www.scopus.com) và Thomson Reuters’ Conference Proceeding Citation Index (http://thomsonreuters.com/conference-proceedings-citation-index/) lập chỉ mục. Tất cả các bài viết trên Procedia cũng sẽ được Scopus (www.scopus.com) và Engineering Village (Ei) (www.engineeringvillage.com) lập chỉ mục. Điều này bao gồm EI Compendex (www.ei.org/compendex). Hơn nữa, tất cả các bài viết được chấp nhận sẽ được lập chỉ mục trong DBLP (http://dblp.uni-trier.de/). Các bài viết sẽ chứa các tài liệu tham khảo được liên kết, các phiên bản XML và số DOI có thể trích dẫn.

Các bài viết được chọn sẽ được mời để xuất bản, trong các vấn đề đặc biệt của:

– Tạp chí quốc tế về Trí tuệ bao quanh và Tính toán Nhân bản (IF: 1.588), bởi Springer: https://www.springer.com/journal/12652

– Tạp chí quốc tế về Nghiên cứu giao thông Phần A: Chính sách và thực tiễn (IF: 3,69): https://www.journals.elsevier.com/transportation-research-part-a-policy-and-practice/

– Tạp chí quốc tế về máy tính và tin học (IF: 0,504): http://www.cai.sk/ojs/index.php/cai/index

Anh Tuấn (dịch)

Nguồn: https://sites.google.com/view/iwsmai/home


Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: