Hội thảo Quốc tế về Thống kê Kinh doanh và Công nghiệp 2024

Hội nghị chuyên đề quốc tế về thống kê Công nghiệp và Kinh doanh (ISBIS) 2024 sẽ diễn ra tại Yogjakarta, Trung Java, Indonesia từ ngày 11 tháng 7 đến ngày 13 tháng 7 năm 2024. Hội nghị được tổ chức bởi Phòng Thống kê của Đại học Hồi giáo Indonesia, với sự hỗ trợ của Hiệp hội Thống kê Công nghiệp và Kinh doanh Quốc tế (ISBIS).

Hội nghị sẽ cung cấp nền tảng giúp những người tham dự trao đổi ý tưởng và kiến ​​thức liên quan đến phương pháp thống kê và ứng dụng của chúng trong các lĩnh vực khác nhau bao gồm cả Trí tuệ nhân tạo (AI).

Hội nghị chuyên đề sẽ có các bài thuyết trình quan trọng, thảo luận nhóm, hội thảo và các phiên áp phích được trình bày luân phiên. ISBIS 2024 cũng kêu gọi các buổi thảo luận/ áp phích về Thống kê và Khoa học dữ liệu trong Kinh doanh và Công nghiệp về  một số chủ đề sau (không giới hạn):

 • Thiết kế thử nghiệm
 • Kiểm soát quy trình thống kê
 • Dữ liệu lớn trong kinh doanh và công nghiệp
 • Cải thiện chất lượng và Six Sigma
 • Thống kê trong thực tế
 • Độ tin cậy và An toàn
 • Học máy
 • Khai thác và lưu trữ dữ liệu
 • Mô hình hóa và kiểm soát quy trình
 • Thống kê trong ngành dược phẩm
 • Tính toán thống kê
 • Mô hình thống kê
 • Khai thác và lưu trữ dữ liệu
 • Phân tích dự đoán
 • Kinh doanh và tài chính
 • Kỹ thuật thống kê
 • Tư vấn thống kê
 • Mô hình hóa và dự báo chuỗi thời gian
 • Giảng dạy Thống kê Kinh doanh và Công nghiệp
 • Thống kê không gian

Để biết thêm thông tin về ISBIS 2024, bao gồm chi tiết đăng ký và cập nhật về chương trình, vui lòng truy cập trang web chính thức https://isbis.uii.ac.id/ . Nếu có thắc mắc, bạn có thể liên hệ với ban tổ chức qua e-mail tại: isbis@uii.ac.id

Ngọc Mai (lược dịch)

Nguồn: https://isbis.uii.ac.id/