Hội thảo quốc tế về Thống kê năng lượng

Phòng Thống kê Liên hợp quốc (UNSD) phối hợp với Cục thống kê quốc gia Trung Quốc sẽ tổ chức Hội thảo quốc tế về Thống kê năng lượng từ ngày 24 đến ngày 26/9/2012 tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Hội thảo được là một phần trong loạt các sự kiện được tổ chức theo Dự án tăng cường năng lực thống kê ở Trung Quốc và các nước đang phát triển ở châu Á được tài trợ bởi Chính phủ Trung Quốc.

Hội thảo sẽ giải quyết các vấn đề cụ thể liên quan đến việc thu thập và biên soạn số liệu thống kê năng lượng dựa theo các khuyến nghị của quốc tế về thống kê năng lượng (IRES). Những người tham dự tại hội thảo sẽ được hướng dẫn thực hiện các khuyến nghị có trong IRES; xem xét và thảo luận về các vấn đề mà quốc gia phải đối mặt trong bộ số liệu, biên soạn và phổ biến các số liệu thống kê năng lượng và chia sẻ kinh nghiệm các nước. Nội dung chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ

http://unstats.un.org/unsd/energy/meetings/2012iwc/ac.259-1.pdf

LP(dịch)

Nguồn: http://unstats.un.org/unsd/energy/meetings/China2012.htm