Hội thảo quốc tế về tính độc lập của thống kê (ICSI 2023)

Hội thảo quốc tế về tính độc lập của thống kê được tổ chức vào ngày 22 đến ngày 23 tháng 06 năm 2023 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Hội nghị Nghiên cứu Quốc tế là một tổ chức liên kết chuyên tập hợp một số lượng đáng kể các sự kiện học thuật đa dạng để trình bày trong chương trình hội nghị. Các sự kiện sẽ diễn ra trong một khoảng thời gian trong hội nghị tùy thuộc vào số lượng và thời lượng của các bài thuyết trình. Với chất lượng cao, nó cung cấp một giá trị đặc biệt cho sinh viên, học giả và các nhà nghiên cứu trong ngành.

Hội thảo quốc tế về tính độc lập của thống kê nhằm tập hợp các nhà khoa học hàn lâm, các nhà nghiên cứu và học giả nghiên cứu hàng đầu để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và kết quả nghiên cứu của họ trên tất cả các khía cạnh tính độc lập của thống kê. Nó cũng cung cấp một nền tảng liên ngành hàng đầu cho các nhà nghiên cứu, học viên và nhà giáo dục trình bày và thảo luận về những đổi mới, xu hướng và mối quan tâm gần đây nhất cũng như những thách thức thực tế gặp phải và các giải pháp được áp dụng trong các lĩnh vực tính độc lập của thống kê.

Các tác giả triển vọng được khuyến khích đóng góp và giúp định hình hội nghị thông qua việc gửi tóm tắt nghiên cứu, bài báo và áp phích điện tử của họ. Ngoài ra, những đóng góp nghiên cứu chất lượng cao mô tả các kết quả ban đầu và chưa được công bố của công trình khái niệm, xây dựng, thực nghiệm, thử nghiệm hoặc lý thuyết trong tất cả các lĩnh vực tính độc lập của thống kê đều được mời trình bày tại hội nghị. Hội nghị thu hút sự đóng góp của các bản tóm tắt, bài báo và áp phích điện tử đề cập đến các chủ đề và chủ đề của hội nghị, bao gồm các số liệu, bảng và tài liệu tham khảo của các tài liệu nghiên cứu mới.

Hoàng Vinh (lược dịch)

Nguồn: https://waset.org/statistical-independence-conference-in-june-2023-in-istanbul