Hội thảo Quy định biên soạn Tổng sản phẩm trong nước cho cả nước và tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Ngày 11 tháng 9 năm 2012, Tổng cục Thống kê đã tổ chức Hội thảo Quy định biên soạn Tổng sản phẩm trong nước cho cả nước và tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Ông Đỗ Thức, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo còn có ông Nguyễn Bích Lâm – Phó tổng cục trưởng, bà Trần Thị Hằng – Phó tổng cục trưởng và đại diện lãnh đạo và chuyên viên các Vụ, Viện có liên quan thuộc Tổng cục Thống kê.

Tại Hội thảo, thay mặt Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia, ông Hà Quang Tuyến – Vụ trưởng đã trình bày Dự thảo Quy định biên soạn Tổng sản phẩm trong nước cho cả nước và tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Quy định này gồm 3 chương: Chương I – Những Quy định Chung, Chương II – Tổ chức biên soạn, và Chương III – Kế hoạch và lộ trình thực hiện.

Hội thảo cũng đã dành nhiều thời gian để các đại biểu trao đổi, thảo luận và đóng góp ý kiến cho các nội dung đề ra trong bản Dự thảo Quy định. Đây là những góp ý quý báu làm cơ sở để Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia hoàn thiện Quy định này.

Kết luận Hội thảo, ông Đỗ Thức yêu cầu Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia và các Vụ nghiệp vụ của Tổng cục Thống kê cần khẩn trương thực hiện các công việc sau:

–         Giảm thiểu sự chênh lệch số liệu về GO của các ngành sản xuất. Để làm được điều này, Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia và các Vụ chuyên ngành cần trao đổi và thảo luận cùng nhau, đồng thời có những hướng dẫn cụ thể đối với các địa phương;

–         Hướng dẫn và yêu cầu các tỉnh áp dụng Hệ số chi phí trung gian thống nhất;

–         Các Vụ tăng cường kiểm tra, giám sát các nghiệp vụ có liên quan của các địa phương, đặc biệt là kiểm tra các phiếu điều tra, phiếu thu thập thông tin ban đầu (để xem các địa phương có hiện tượng sửa thông tin trong phiếu hay không);

–         Rà soát lại xem có bao nhiêu tỉnh, thành phố thực hiện ước tính GDP theo quý, 6 tháng. Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia cần kiểm tra việc ước tính của những tỉnh này ngay từ đầu để giảm thiểu sai sót.

–         Trước mắt, Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia cần phải có văn bản chính thức hướng dẫn đồng bộ đối với các địa phương. Còn về lâu dài, việc giao cho Vụ nào tính VA của ngành phụ trách hay giao Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia tính, cần phải có nghiên cứu thêm. Tuy nhiên chủ trương của lãnh đạo Tổng cục là dù giao cho đơn vị nào tính thì các Vụ nghiệp vụ cũng phải tham gia cùng Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia;

–         Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia và các Vụ nghiệp vụ tính toán các số liệu chính thức của năm 2011 cho các tỉnh, thành phố.

Dưới đây là một số hình ảnh của Hội thảo:

 Ông Đỗ Thức, Tổng cục trưởng phát biểu chỉ đạo Hội thảo

Ông Hà Quang Tuyến, Vụ trưởng Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia trình bày Dự thảo Quy định biên soạn Tổng sản phẩm trong nước cho cả nước và tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Khung cảnh Hội thảo

ĐBH