Hội thảo Quy trình phổ biến số liệu thống kê kinh tế-xã hội của Việt Nam cho nước ngoài và các tổ chức quốc tế

Sáng ngày 25 tháng 11 năm 2015, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) phối hợp với Ban quản lý Dự án TF013772 đã tổ chức Hội thảo Quy trình phổ biến số liệu thống kê kinh tế-xã hội của Việt Nam cho nước ngoài và các tổ chức quốc tế dưới sự tài trợ của Ngân hàng Thế giới (WB). Tham dự Hội thảo có ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK, Giám đốc Dự án TF013772 phát biểu khai mạc và chủ trì Hội thảo; ông Lê Đình Ký – chuyên gia tư vấn; đại diện một số tổ chức quốc tế như WB, FAO, Đại sứ quán Hà Lan và lãnh đạo các đơn vị thuộc TCTK.

Sau lời phát biểu khai mạc Hội thảo, các đại biểu tham dự được nghe ông Lê Đình Ký giới thiệu về Quy trình phổ biến số liệu thống kê kinh tế-xã hội của Việt Nam cho nước ngoài và các tổ chức quốc tế. Quy trình cung cấp thông tin gồm 7 bước: (1) Tiếp nhận yêu cầu; (2) Phân tích yêu cầu; (3) Đề xuất xử lý; (4) Phê duyệt đề xuất; (5) Triển khai thực hiện; (6) Kiểm tra, tổng hợp số liệu gửi các tổ chức quốc tế; (7) Phản hồi của tổ chức quốc tế. Tiếp sau đó là bài tham luận của Vụ Thống kê Tổng hợp.

Trên cơ sở nội dung do các chuyên gia đã trình bày, ý kiến của các đại biểu tham dự đều thống nhất về việc xây dựng một quy trình phổ biến số liệu thống kê kinh tế-xã hội của Việt Nam cho nước ngoài và các tổ chức quốc tế là rất cần thiết nhằm nâng cao hơn khả năng tiếp cận với số liệu thống kê của Việt Nam cho các tổ chức quốc tế, và cũng đưa ra nhiều ý kiến góp ý nhằm khi đưa vào thực thi quy trình này sẽ đem lại hiệu quả cao.

Kết thúc Hội thảo, ông Phạm Quang Vinh đánh giá cao vai trò của chuyên gia, cũng như ghi nhận ý kiến góp ý từ các vị đại biểu và giao Vụ Thống kê Nước ngoài và Hợp tác quốc tế phối hợp với nhóm chuyên gia xem xét tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn thiện quy trình này.

Hình ảnh tại Hội thảo:

Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK phát biểu khai mạc

Toàn cảnh Hội thảo

Lan Phương