Hội thảo tăng cường phổ biến thông tin thống kê dựa trên bảng phân loại thống kê quốc tế

Ngày 09 tháng 10 năm 2015, Tổng cục Thống kê (TCTK) phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức Hội thảo về tăng cường phổ biến thông tin thống kê dựa trên các bảng phân loại thống kê quốc tế. Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo còn có đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Tổng cục Thống kê; đại diện thống kê của các Bộ, ngành.

Tại Hội thảo, chuyên gia tư vấn trong nước, PGS.TS Tăng Văn Khiên đã có bài trình bày về tăng cường phổ biến thông tin thống kê dựa trên các bảng phân loại thống kê quốc tế. Nội dung báo cáo gồm: (1) Thực trạng và sự cần thiết áp dụng phân loại thống kê quốc tế trong phổ biến thông tin; (2) Hệ thống các phân loại thống kê và việc áp dụng trong phổ biến thông tin thống kê; (3) Đề xuất việc áp dụng phân loại theo chuẩn quốc tế trong phổ biến; (4) Tổ chức triển khai và lộ trình thực hiện.

Hội thảo cũng đã nghe hai bài tham luận của đại biểu đến từ Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhiều ý kiến trao đổi của các đại biểu tham dự.

Trên cơ sở nội dung do chuyên gia đã trình bày, ý kiến của các đại biểu tham dự đều thống nhất việc tăng cường phổ biến thông tin thống kê dựa trên các bảng phân loại thống kê quốc tế là hết sức cần thiết, nhằm đảm bảo tính so sánh và hội nhập dữ liệu quốc tế, đặc biệt là sau khi Việt Nam đã tham gia Hệ thống phổ biến dữ liệu chung (GDDS), dữ liệu thống kê cần áp dụng các bảng phân loại quốc tế.

Kết luận Hội thảo, ông Phạm Quang Vinh ghi nhận các ý kiến đóng góp và chia sẻ của các đại biểu tại Hội thảo. Ông cũng đề nghị, trên cơ sở các ý kiến góp ý tại Hội thảo, các chuyên gia và Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và CNTT, đơn vị chủ trì cần hoàn thiện và làm rõ việc áp dụng bảng phân loại quốc tế vào thực trạng thống kê Việt Nam; cấu trúc báo cáo cần điều chỉnh cho phù hợp, nội dung cần cụ thể, rõ ràng, chi tiết hơn.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK phát biểu tại Hội thảo

Toàn cảnh hội thảo

Anh Tuấn